11
01 2022
555

Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal va fi lichidat

Ieri, 10 ianuarie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative (pachetul de digitalizare), prin care au fost operate modificări și în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv excluderea obligației operatorilor de date cu caracter personal de a notifica Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Ca urmare, alin. (2) și (4) ale art. 741 din Codul contravențional ce prevede sancțiuni în cazul prelucrării datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, au fost abrogate.
 
Amintim că, anterior, prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de control în domeniu, atunci când notificarea sau obţinerea autorizării era obligatorie, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal de un operator neînregistrat în modul stabilit, dar și încălcarea regulilor de prelucrare, stocare şi utilizare a datelor cu caracter personal se sancţionau cu amendă de la 60 la 90  UC (persoana fizică), cu amendă de la 90 la 180 UC (persoana cu funcţie de răspundere) și cu amendă de la 120 la 300 UC (persoana juridică).
 
Totodată, în continuare vor fi aplicate sancțiunile ce țin de nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal,  încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra respectivelor date, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale și transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal (alin. (1); (3) și (5) din art. 741).
 
În același timp, reamintim că, potrivit Legii nr.175/2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, CNPDCP va asigura lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor stocate în format electronic. Conform unui comunicat emis de CNPDCP, din data de 10 ianuarie 2022 respectivul Registru a fost închis.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.