10
12 2018
1413

Registrul național al calificărilor

Guvernul a aprobat în ședința din 5 noiembrie curent proiectul hotărârii cu privire la Registrul Național al Calificărilor (RNC). RNC este un sistem informațional automatizat, destinat înregistrării, păstrării, stocării și utilizării informațiilor cu privire la calificările profesionale, criteriile de evaluare a calificărilor, furnizorii de programe de formare profesională, rezultatele învățării și mecanismele de certificare a nivelului de calificare, inclusiv nomenclatoarele domeniilor de formare profesională pentru învățământul profesional tehnic și superior. Potrivit notei informative a proiectului, crearea RNC este determinată de lipsa unei sistematizări a calificărilor profesionale naționale în funcție de nivelurile de calificare și domeniile de formare profesională, a informațiilor structurate privind rezultatele învățării raportate la programele de formare profesională oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior și accesul limitat la informația structurată cu privire la furnizorii serviciilor de formare și calificările profesionale oferite. Registrul și este destinat autorităților administrației publice, instituțiilor de învățământ de toate nivelurile, partenerilor sociali și educaționali, persoanelor fizice şi juridice. Funcțiile de bază ale RNC sunt:înregistrarea calificărilor și datelor aferente cadrului național al calificărilor – reflectarea informațiilor despre calificările naționale, furnizorii de programe de formare profesională și actele normative naționale și internaționale de referință • asigurarea informațională – informația din RNC este pusă la dispoziția autorităților publice, furnizorilor de date, destinatarilor și utilizatorilor • asigurarea calității informațiilor pentru crearea şi menținerea componentelor RNCprotecția și securizarea informațiilor la toate etapele de formare a RNC, cu utilizarea metodelor de autentificare a utilizatorilor, de autorizare conform rolului atribuit în RNC și cu utilizarea mecanismelor de protecție a datelor și a canalelor de conexiune • asigurarea publicării Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova. Proprietar al RNC va fi statul, resursele financiare pentru implementarea, dezvoltarea, mentenanța și exploatarea RNC fiind asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare. Registrator al RNC este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Datele care se introduc în RNC de către registrator se aprobă prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării. Costul estimativ pentru crearea RNC constituie 0,5 mil lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.