05
07 2021
349

Registrul proiectelor de dezvoltare regională

La etapa actuală evidența proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv istoricul acestora și fazele de implementare, se efectuează aleatoriu, fără posibilitatea de generare a rapoartelor conform necesităților beneficiarilor de informație, ceea ce a condiționat elaborarea conceptului Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională. Hotărârea Guvernului nr. 83 din 26 mai 2021 cu privire la aprobarea conceptului a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 iulie curent.
 
Astfel, sistemul formează resursa informațională Registrul proiectelor de dezvoltare regională și va asigura crearea unui instrument pentru gestionarea și evidența  respectivelor proiecte, precum și va centraliza toate informațiile referitoare la acestea într-o bază de date unică, oferind accesul la informații angajaților din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, agențiilor, precum și altor autorități publice implicate în procesul de planificare, implementare și monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională.
 
Conform conceptului, proprietarul Registrului este statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din sistem, iar resursele financiare pentru dezvoltarea și exploatarea sistemului vor fi asigurate din bugetul de stat și din alte mijloace financiare conform legislației. Posesorul și deținătorul sistemului cu drept de creare, gestionare și utilizare a resursei informaționale este MADRM, iar registratorii vor fi persoane juridice sau fizice implicate în procesul de evaluare, planificare, implementare și monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională (agenții, APL).
 
Implementarea sistemului va contribui la automatizarea procesului de solicitare a finanțării pentru proiectele de dezvoltare regională prin depunerea notelor conceptuale și a cererilor complete de finanțare, fiind asigurată evidența progresului pe fiecare proiect, inclusiv progresul financiar.

Conform datelor MADRM, pentru anul 2020 au fost aprobate 26 de proiecte de dezvoltare regională, cu un cost total de finanțare de 760,4 mil. lei. Proiectele țin de dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, a turismului, a infrastructurii drumurilor regionale și locale, eficiența energetică, dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor și managementul deșeurilor solide.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.