25
02 2021
244

Reglementarea activității Centrelor de Tineret

În scopul uniformizării procesului de angajare a personalului Centrelor de Tineret, precum și de reglementare a cadrului intern de organizare a activității acestora, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, drept răspuns la solicitările autorităților publice locale aflate în procesul de implementare al Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, a elaborat și propune spre consultare publică un set de acte normative:

• Regulamentul privind angajarea prin concurs a șefului Centrului de tineret;
• Regulamentul intern-cadru al Centrului de tineret;
• Metodologia privind angajarea prin concurs a specialiștilor în lucru cu tinerii în cadrul Centrelor de tineret;
• Fișa postului-model a șefului Centrului de tineret;
• Fișa postului-model a specialistului în lucru cu tinerii în cadrul Centrului de tineret.Modul de organizare și funcționare a Centrului se stabilește prin regulamentul acestuia, care este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de tineret.Raporturile de muncă, drepturile şi obligaţiile șefului Centrului sunt prevăzute în contractul individual de muncă, care se încheie între angajator în persoana conducătorului AAPL și angajat – în persoana șefului Centrului, iar ale altor angajați ai Centrului sunt prevăzute în contractele individuale de muncă, care se încheie între angajator și fiecare angajat.Conducerea Centrului va organiza instruirea periodică obligatorie a angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și va comunica angajaților instrucțiunile corespunzătoare.Potrivit proiectului Regulamentului intern, durata normală a timpului de muncă ale angajaţilor Centrului nu poate depăşi 40 de ore pe săptămână, în care se includ și orele dedicate analizei, planificării, raportării, relaționării și instruirii. Timpul de muncă parţial poate fi stabilit şi după încheierea contractului individual de muncă, cu acordul ambelor părţi ale acestuia.Proiectul poate fi consultat până la 3 martie curent.Notă: Centrul de Tineret are ca misiune asigurarea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor prin informare, consiliere și ghidare, promovarea coeziunii sociale prin implementarea activităților de voluntariat și acordarea suportului metodologic persoanelor fizice și juridice care lucrează cu tinerii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.