07
08 2018
1142

Reglementarea modalităţii de implementare a activităţilor de interes comunitar

Începând cu 1 noiembrie 2018, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului se va majora cu 35 de lei. Astfel, acesta va crește de la 315 la 350 lei. Prevederea se conține în Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent. Documentul are drept scop reglementarea modalităţii de implementare a activităţilor de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore care urmează a fi prestate de către şomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social şi tipurile de activităţi prestate. Totodată, Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social a fost completat cu Instrucțiunea privind realizarea activităților de interes comunitar, ce conține prevederi care stabilesc angajamentele şi garanţiile şomerilor antrenaţi în activităţile respective, rolul şi sarcinile structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi aspectele de refuz din partea beneficiarilor şi situaţiile de excepţie de la prestarea activităţilor vizate. Potrivit Instrucţiunii, în cazul în care familia beneficiară de ajutor social are în componența sa doi sau mai mulți șomeri, numărul orelor de activități de interes comunitar calculate pentru această familie se vor repartiza în mod egal între ei. Orele pentru prestarea activităţilor de interes comunitar se stabilesc din prima lună de plată a ajutorului social. Un alt element important din Hotărâre ţine de susţinerea familiilor defavorizate, în special în perioada rece a anului, în contextul creşterii preţurilor la resursele energetice, care au o influenţă directă asupra bunăstării populaţiei. Cea mai mare povară cade pe umerii celor mai sărace gospodării casnice, absorbind cea mai mare parte din bugetul acestor familii, limitând accesul la o alimentaţie calitativă şi servicii (educaţie, sănătate, etc.). În acest context, se propune majorarea cuantumului ajutorului. Instrucțiunea prevede că vor face excepție de la prestarea activităților de interes comunitar şomerii membri ai familiilor beneficiare de ajutor social pentru care suma stabilită a ajutorului pe familie este de până la 30%, inclusiv din nivelul venitului lunar minim garantat. Nu vor fi obligași să presteze aceste lucrări nici şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care sunt antrenați la lucrări publice remunerate, oferite prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și nici şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care participă la măsurile de promovare a ocupării forței de muncă, pe întreaga perioadă de antrenare în aceste măsuri. Șomerii din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în câmpul muncii, femeile gravide din cadrul acestor familii, şomerii care se află în concediu medical, care este unicul adult în familie și are la întreținere copii în vârstă de până la 7 ani și cei din care prestează activități necalificate cu caracter ocazional, la fel vor face excepție. Potrivit informaţiei parvenite din Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială”, în perioada ianuarie-februarie curent de cel puţin o plată de ajutor social au beneficiat circa 55 mii familii sau 126 500 persoane, dintre care circa 9824 familii au avut în componenţa sa cel puţin un membru înregistrat cu statut de şomer la Agenţiile teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Prestaţia medie de ajutor social pentru aceste gospodării constituie 1502 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.