25
11 2021
313

Reglementarea procesului de dare în locațiune a terenurilor – proprietate AAPL

Terenurile proprietate publică, cu excepția celor aferente construcțiilor proprietate privată, se dau în locațiune/arendă prin licitații cu strigare, desfășurate în modul stabilit de Guvern, prevede proiectul completărilor la Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Legea nr.121/2007), înaintat în calitate de inițiativa legislativă și susținut de Guvern în cadrul ședinței din 24 noiembrie curent.
 
Modificările au fost inițiate la multiplele adresări din partea autorităților administrației publice locale (AAPL), care au solicitat suportul statului în vederea reglementării procesului de dare în locațiune a terenurilor proprietatea publică a acestor autorități. Astfel, în cazul acceptării proiectului, terenurile proprietate a autorităților administrației publice locale, vor fi transmise în locaţiune/ arendă/superficie similar celui stabilit pentru terenurile proprietate de stat.

 

Totodată, în avizul Guvernului se propune ca prețul inițial de expunere la licitație a terenurilor proprietate publică să fie egal cu cel puțin valoarea de piață a terenului, determinată de către entitatea de evaluare în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, și nu va putea fi mai mic decât prețul normativ determinat în corespundere cu Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (Legea nr.1308/1997).

 

Totodată, la susținerea inițiativei în redacția propusă, atunci când există un singur deținător de teren adiacent la terenul care nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător, acesta va putea fi comercializat direct către deținătorul unic de teren adiacent la prețul egal cu cel puțin valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de evaluatori licențiați conform Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, dar nu va fi mai mic decât plata determinată în corespundere cu Legea nr.1308/1997.

 

O altă modificare prevede că, în cazul locațiunii activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, în situația privatizării întreprinderilor de stat/municipale, contractul de locațiune va putea fi rezoluționat la solicitarea proprietarului, iar în cazul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public – la solicitarea administratorului, înainte de expirarea termenului de 3 ani, cu un preaviz al locatarului de 90 de zile.

 

Completările la Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice, parte componentă a proiectului avizat pozitiv de Guvern, prevăd că suprafețele înscrise în Registrul bunurilor imobile stabilite în procesul delimitării masive se vor considera aproximative și vor putea fi ulterior precizate prin executarea de lucrări cadastrale, cum ar fi actualizarea planului cadastral al terenului prin stabilirea în teren a hotarelor, actualizarea conturului clădirii.

 

Până la aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului inițial de expunere la vânzare a întreprinderii de stat/municipale ca complex patrimonial unic, acesta se va calcula conform prevederilor normative în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.