30
08 2018
1081

Reglementarea utilizării sistemului MTender

Regulamentul ce stabilete regulile de utilizare al Sistemului MTender este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul a fost elaborat în scopul organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică și proceselor aferente acestora, formarea registrului contractelor și procedurilor de achiziție publică, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, cerințelor minime față de echipamentul tehnic și de program față de utilizatorii sistemului MTender. Deținător și operator tehnico-tehnologic al Unității Centrale de Date este Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Scopul sistemului MTender este de a spori transparența procesului de achiziții publice în totalitate, de a obține un raport calitate/preț mai bun în cadrul procedurilor de achiziții publice și de a reduce costurile de tranzacționare pentru toate părțile implicate. Sistemul va asigura comunicarea online ca mod obligatoriu de schimb de date în cadrul procesului de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, inclusiv disponibilitatea online a tuturor anunțurilor de participare, a documentației de atribuire și a cererilor de participare. În special, sistemul MTender va aplica comunicarea electronică și schimbul de informații pentru oferirea unor instrumente dedicate exclusiv achizițiilor online: licitațiile electronice, acordurile-cadru, sisteme dinamice de achiziție și cataloage electronice. Sistemul presupune utilizarea semnăturii electronice avansate calificate pentru autentificarea utilizatorilor și semnarea deciziilor sau documentelor produse pe parcursul desfășurării procedurii de achiziții publice. MTender se bazează pe implementarea funcționalităților care acoperă integral procesele de achiziții publice, de la planificare până la semnarea contractului, evidența plăților în cadrul contractului până la executarea contractului, dar și a unui sistem electronic de realizare a achizițiilor centralizate. De asemenea, sistemul oferă instrumente de monitorizare bazate pe datele întregului ciclu de desfășurare a achizițiilor publice și înregistrarea tuturor operațiunilor și tranzacțiilor în timp real. Astfel, sistemul MTender este dezvoltat pentru a satisface standardele avansate privind datele deschise și permite accesul nerestricționat la informațiile privind achizițiile publice pentru toți cetățenii Republicii Moldova și organizațiile societății civile. Sistemul pune la dispoziția societății civile un portal de monitorizare dedicat pentru a oferi un feedback autorităților contractante, a discuta achizițiile specifice, a evalua calitatea livrării realizate în baza contractelor de achiziții publice și a iniția o cerere de verificare organelor de drept atunci când este necesar. Potrivit Regulamentului, cheltuielile de întreținere a sistemului vor fi acoperite din taxele achitate de operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice la depunerea ofertelor și din veniturile generate de taxele aplicate pentru întreprinderile private, care lansează licitații prin MTender pentru necesitățile proprii. Modul de calculare a taxelor și distribuirea acestora între Platformele electronice de achiziții și deținătorul sistemului MTender va fi stabilit în Regulamentul privind Metodologia de calculare a tarifelor la utilizarea sistemului MTender.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.