16
01 2019
1744

Regulamentele pentru întreprinderile de stat și municipală, propuse spre consultare

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative ce vizează funcţionalitatea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Prin acest proiect se propune aprobarea: • Statutului-model al întreprinderii de stat; • Statutului-model al întreprinderii municipale; • Regulamentului-model cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat; • Modelului contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipale; • Regulamentului-model al consiliului de administrație al întreprinderii de stat; • Regulamentului-model al comisiei de cenzori a întreprinderii de stat. Astfel, statutul-model al întreprinderii de stat/municipale se referă la bunurile întreprinderii, care pot fi incluse în capitalul social și care se transmit acesteia cu drept de administrare, constituind proprietate de stat, organele de conducere ale întreprinderii, fondatorul, consiliul de administrație, administratorul. De asemenea, aici se vor regăsi date cu privire la profitul net al întreprinderii, care se formează după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii. Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi sau pentru dezvoltarea întreprinderii în cazul în care aceasta este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolvabilitatea ei, sau atunci când valoarea activelor nete, conform situaţiei financiare anuale, este mai mică decât capitalul social, sau va deveni mai mică în rezultatul plăţii defalcărilor în buget. Regulamentul-model privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat stabilește modul de organizare a concursului, condițiile pentru înscriere la acesta, desfășurarea lui, dar și atribuțiile consiliului de administrație în cadrul organizării și desfășurării concursului. Pentru funcţia de administrator al întreprinderii poate candida persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, dacă în privinţa sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară, posedă cunoştinţe şi experienţă în domeniul de activitate al întreprinderii, a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani etc. Contractul individual de muncă-model al administratorului întreprinderii de stat/municipale stabilește atribuțiile fondatorului, administratorului, drepturile acestora, condițiile de remunerare a muncii administratorului, responsabilitatea părților și modul de rezolvare a conflictelor, condițiile de modificare a contractului și încetarea lui. Contractul conține și o anexă cu indicatorii de performanță pentru administrator. Regulamentul-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat stabilește atribuţiile, modul de desemnare a membrilor consiliului de administrație și încetarea împuternicirilor lor, răspunderea prevăzută de actele legislative, drepturile și obligațiile membrilor. Regulamentul prevede că componenţa numerică a consiliului de administraţie nu trebuie să fie mai mică de 3 persoane, în funcţie de indicii economico-financiari (numărul mediu scriptic al personalului, venitul din vânzări etc.) ai întreprinderii. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor consiliului de administrație se stabileşte de fondator, la fel în funcţie de indicii economico-financiari. Regulamentul-model al Comisiei de cenzori a întreprinderii de stat stabilește competențele Comisiei de cenzori, activitatea acesteia, modul de desemnare și încetare a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori, drepturile și obligațiile lor. Membri ai comisiei nu pot fi administratorul autorităţii publice centrale, persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani și nici administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii. Notă: Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie 2017. Potrivit datelor oficiale, în anul 2016, autorităţile publice locale gestionau 550 de întreprinderi municipale, iar autorităţile publice centrale – 250 de întreprinderi de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.