04
07 2019
1195

Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor va fi completat

Serviciul Fiscal de Stat a plasat pentru consultări publice proiectul modificărilor și completărilor ce urmează a fi aprobate în Ordinul nr.93 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din 1 martie 2019. Amintim că Ordinul SFS nr.93 a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019. Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces. Prin petiție se subînțelege orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv o cerere prealabilă depusă de către petiționar, prin care acesta solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative, semnalează o problemă de interes personal sau public și se urmărește realizarea de către SFS a unor acțiuni de interes public. Ordinul prevede câteva modalități de depunere a petițiilor. Acestea pot fi depuse organului fiscal în scris, expediate prin poștă sau fax și se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul SFS. Proiectul modificărilor actuale prevede necesitatea aprobării unui formular-tip al petiției generale (modelul este anexat la proiect). Astfel, petițiile se vor completa și se vor depune/remite SFS conform formularului-tip general, cu excepția cazurilor în care prin alte acte normative sunt aprobate cereri-tip în domeniile de competență. Proiectul mai prevede că SFS va pune la dispoziția petiționarilor formularul-tip general al petiției atât în format electronic, prin intermediul paginii web oficiale www.sfs.md, cât și varianta imprimată a acestuia, la sediul autorității fiscale și la subdiviziunile acesteia. Totodată, documentul prevede că petiția depusă în altă formă va fi înregistrată, însă petiționarului i se va acorda un termen pentru perfectarea acesteia pe formularul-tip. Dacă solicitantul nu va înlătura neajunsul în termenul acordat, petiția nu va fi examinată.

2 comentariu

avatar
Va rog sa indicati si cutiuta postala unde pot fi expediate petitiile
avatar
Bună ziua. Aveţi posibilitatea de a depune petiţia în adresa Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa: MD 2005, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, precum şi prin intermediul poştei electronice: mail@sfs.md sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea în SFS.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.