19
02 2018
3492

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material

În scopul executării Legii fondului de susținere a populației, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, care a fost publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie curent.

Documentul reglementează modul, termenul de stabilire și plată a ajutorului material și de compensație parțială a cheltuielilor, cuantumul acestora, beneficiarii, etc.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul, de dreptul la ajutor material anual beneficiază:

• persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan (ajutor stabilit anual de Guvern, pentru 2018 – 1000 lei )

• persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova (ajutor stabilit anual de Guvern, pentru 2018 – 1000 lei)

• persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl (ajutor stabilit anual de Guvern, pentru 2018 – 1000 lei)

• persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special (ajutor stabilit anual de Guvern, pentru anul 2018 – 1000 lei)

• victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990 (ajutor stabilit anual de Guvern, pentru 2018 – 1000 lei)

• soţii supraviețuitori nerecăsătoriți inapți de muncă ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate (ajutor stabilit anual de Guvern, pentru 2018 – 1000 lei)

• participanții la cel de-al Doilea Război Mondial – militarii, angajații civili ai Forțelor Armate etc (10 mii lei)

• persoanele asimilate participanților la război – art.7 alin. 2 din Legea cu privire la veterani (5 mii lei)

• persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial (5 mii lei).

Ajutorul material este acordat de Agenţia Naţională Asistenţă Socială prin intermediul prestatorului de servicii de plată, din sursele Fondului de susţinere a populaţiei.

Mijloacele financiare necesare pentru achitarea ajutorului material anual au fost aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2018, la partea de venituri ale Fondului de susţinere a populaţiei şi constituie circa 22,2 mil. lei.

Agenția Națională Asistență Socială va ține evidența mijloacelor financiare, evidența contabilă şi statistică a beneficiarilor de ajutoare materiale anuale și a compensaţiei parţiale a cheltuielilor, cu specificarea categoriilor şi sumelor acordate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.