Știri

Regulamentul privind agențiile de rating de credit, publicat

Băncile, asigurătorii/reasigurătorii, societățile de investiții și organismele de plasament colectiv în valori mobiliare vor putea utiliza ratinguri de credit în scopuri de reglementare doar dacă acestea sunt acordate de agențiile de rating de credit înregistrate și care își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind agențiile de rating de credit (Regulament).
 
Prevederea este inclusă în Regulamentul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) publicat vineri, 11 decembrie 2020, în „Monitorul oficial”. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului va intra în vigoare din 1 ianuarie 2021.
 

Documentul stabilește cerinţele de înregistrare, supraveghere și desfăşurare a activităţii agenţiilor de rating de credit (agenții), inclusiv condiţiile de acordare şi de publicare a ratingurilor de credit, regulile referitoare la organizarea şi modul în care acţionează agenţiile şi acţionarii acestora.

 

Conform Regulamentului, normele acestuia nu se vor aplica ratingurilor de credit private realizate ca urmare a unei solicitări individuale și furnizate în mod exclusiv persoanei solicitante și care nu sunt destinate publicării sau distribuirii pe bază de abonament; punctajelor de bonitate, sistemelor de evaluare a bonității sau evaluărilor similare ce țin de obligațiile ce decurg din relațiile cu clienții de natură comercială sau industrială; ratingurilor de credit acordate instrumentelor financiare, altele decât cele stabilite la art.4 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital.

 

Totodată, Regulamentul indică că nicio persoană fizică sau juridică, cu excepția agențiilor de rating de credit înregistrate în modul stabilit de Regulament, nu va fi în drept să folosească sintagmele „agenție de rating de credit”, „rating de credit” în denumirile proprii, în mărcile şi materialele sale promoționale.

 

CNPF a stabilit că ratingurile de credit ce vizează emitenți sau instrumente financiare care au fost acordate de o agenție stabilită într-o țară terță vor putea fi utilizate dacă aceasta este înregistrată de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

 

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului, persoanele care vor deține direct sau indirect cel puțin 5% din capitalul social al unei agenții sau din drepturile de vot în cadrul acesteia nu vor avea dreptul (cu excepția investițiilor în agenții de rating de credit ce aparțin aceluiași grup) să dețină 5% sau mai mult din capitalul oricărei alte agenții; să aibă dreptul sau capacitatea de a exercita 5% sau mai mult din drepturile de vot în cadrul oricărei alte agenții; să aibă dreptul sau capacitatea de a numi sau de a demite membri ai organului executiv sau consiliului oricărei alte agenții; să fie membru în organul executiv sau consiliul oricărei alte agenții; să exercite sau să aibă capacitatea de a exercita controlul sau o influență dominantă asupra oricărei alte agenții de rating de credit.

 

Supravegherea agențiilor va fi efectuată de către CNPF în baza raportărilor, informațiilor prezentate de către agenții conform Regulamentului şi/sau prin controale efectuate la sediul agenției.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

370 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon