02
11 2020
568

Regulamentul privind ajutorul de minimis

Noul Regulament privind ajutorul de minimis a fost aprobat de Plenul Consiliului Concurenţei și determină domeniul de aplicare, modalitatea de calcul al termenului de 3 ani stabilit de legea cu privire la ajutorul de stat, procedura de acordare a ajutorului     (inclusiv prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis), modalitatea de calificare, cumulul și evidența ajutorului de minimis acordat, dar și cerințele impuse autorităților publice și persoanelor juridice care îl oferă.
 
Documentul prevede expres că sub incidența Regulamentului nu cade ajutorul acordat întreprinderilor din sectorului pescuitului și pisciculturii; din domeniul producției primare de produse agricole (Anexa nr.1 la Acordul privind agricultura, ratificat prin Legea nr. 218/2001   pentru aderarea RM la Organizaţia Mondială a Comerţului; entităților din domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole (cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare, dacă valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective sau dacă ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari).
 
Prevederile Regulamentului nu se vor aplica, de asemenea, ajutorului condiționat de utilizarea preferențială a produselor autohtone față de produsele importate și ajutorului destinat activităților legate de export. Autorii documentului mai specifică că ajutorul acordat pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale sau a costurilor studiilor sau serviciilor de consultanță necesare în vederea lansării unui produs nou sau existent pe o piață nouă nu constituie ajutor destinat activităților legate de export.
 
Documentul reglementează modalitatea de calificare a ajutorului de minimis, descrie schema acestuia, cumulul și monitorizarea ajutorului acordat.
 
Regulamentul a fost aprobat de autoritate pe data de 6 august 2020, fiind publicat în MO la 30 octombrie și va intra în vigoare la 30 noiembrie curent. Totodată, va fi abrogată Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis nr. 2/2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.