23
03 2020
436

Regulile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului

Proiectul hotărârii Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice ale acestuia în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ a fost elaborat de Ministerul Justiției și a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Acordarea și retragerea permisiunii se va efectua în baza a două regulamente, care sunt parte componentă a proiectului. Documentul prevede că cererile privind eliberarea permisiunii se vor depune la Instituția publică Agenția Servicii Publice, iar deciziile se vor aproba de către o Comisie specială. Este propus ca dreptul la solicitare a permisiunii să fie acordat persoanei juridice dacă aceasta întrunește cel puțin una din următoarele condiții: – totalul veniturilor acesteia în ultimul an să reprezinte cel puțin 50% din exportul de produse şi/sau servicii; – să dețină statutul de contribuabil mare, conform legislației; – denumirea oficială sau istorică a statului din conținutul denumirii unei persoane juridice înregistrate în RM, al cărei asociat majoritar sau acționar majoritar este o persoană juridică străină, identifică geografic persoana juridică înregistrată în RM faţă de persoana juridică străină; – statul deține o parte socială de cel puțin 25% din capitalul social sau, după caz, cel puțin 25% din pachetul de acțiuni al persoanei juridice. Potrivit proiectului, Comisia va refuza acordarea permisiunii în următoarele condiții: 1) folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice ar induce în eroare terțele persoane în privința: a) originii geografice, calității ori naturii produsului comercializat și/sau a serviciului prestat de persoana juridică; b) formei de organizare juridică a persoanei juridice; c) sediului persoanei juridice; d) identității asociaților, acționarilor sau membrilor persoanei juridice 2) denumirea persoanei juridice, care ar conține denumirea oficială sau istorică a statului poate fi confundată cu denumirea unei autorități publice sau a unei instituții publice, contravine ordinii publice, bunelor moravuri şi prejudiciază imaginea statului 3) genurile de activitate desfășurate sau care vor fi desfășurate de persoana juridică contravin ordinii publice sau bunelor moravuri şi prejudiciază imaginea statului 4) pe parcursul ultimilor 2 ani în privința persoanei juridice a fost emisă o decizie de retragere a permisiunii. Permisiunea va fi acordată pe o perioadă nedeterminată. Totodată, în cazul în care persoana juridică care deține acest drept și folosește denumirea oficială sau istorică a statului decide să modifice denumirea respectivă, aceasta va fi obligată să obțină o nouă permisiune contra unei noi taxe de stat. Implementarea proiectului dat nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat. Totodată, amintim că permisul respectiv este oferit entităților la achitarea taxei de 100 mii lei. La sfârșitul anului 2019, dreptul de a utiliza denumirea statului în denumirea întreprinderii îl dețineau 380 de companii. Amintim că, la momentul punerii în aplicare a prevederilor legii cu privire la introducerea taxei respective, entitățile care deja utilizau denumirea statului și marca era înregistrată, au fost scutite de achitarea taxei. Recomandăm să examinați și: Ghid de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor Mai mulți agenți economici au primit dreptul de a utiliza denumirea oficială a statului în mărcile/desenele sau modelele industriale depuse spre înregistrare

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.