29
07 2019
697

Regulile de vânzare-cumpărare a pământului pot fi modificate

Vânzarea terenurilor aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic, care la momentul actual pot fi înstrăinate la o plată unică, poate fi interzisă, la fel ca și vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică transmise în arendă. Ultima prevedere va fi aplicată după intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997. În Parlament este înregistrat proiectul pentru modificarea acesteia.

Documentul prevede și schimbarea modului de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică. Astfel, în Lege va fi introdusă prevederea că cumpărătorul va achită, în termen de o lună, suma egală cu preţul pământului prevăzut pentru destinaţia respectivă. În cazul vânzării-cumpărării terenului prin concurs sau la licitaţie, preţul acestuia nu poate fi mai mic decât preţul de piață al pământului, stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator, în conformitate cu legislaţia privind activitatea respectivă.

Totodată, autorii proiectului propun completarea Legii cu prevederea că, la expirarea termenului contractului, nulitatea sau rezoluțiunea contractului de arendă, arendașul (persoană fizică sau persoană juridică) are obligația să elibereze pe cont propriu terenul arendat, inclusiv de construcții capitale. Construcțiile capitale pe terenurile proprietate publică transmise în arendă sunt interzise. În caz de neexecutare în termen a obligației privind eliberarea terenului arendat de către arendaș, administrația publică este în drept să elibereze terenul proprietate publică pe cont propriu cu încasarea cheltuielilor de la arendaș. Celelalte terenuri se vor vinde prin concurs sau la licitaţie, cu excepţiile prevăzute de lege.

Suplimentar, proiectul prevede soluționarea situațiilor în care lotul de pământ de pe lângă casă depășește norma prevăzută de legislație. Astfel, în cazul în care, după parametri şi amplasare, terenul ce depășește normele poate fi format ca bun imobil de sine stătător, acesta va putea fi înstrăinat în condiții generale la prețul de piață. Totodată, va fi interzisă înstrăinarea din proprietate publică în proprietate privată a terenului de pe lângă casă până la eliberarea terenului ocupat fără just titlu.

Proiectul nr.129 poate fi consultat aici. Se preconizează că legea va intra în vigoare la momentul publicării în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.