05
01 2022
1358

Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit. Prevederile pe anul 2022

În urma modificărilor operate prin Legea nr.204/2021, în anul 2022 art. 901 din Codul fiscal sunt incluse noi prevederi.

 

Astfel, este majorată cota impozitului pe venit din câștigurile provenite de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depășește 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din CF (pentru anul curent cuantumul acesteia constituie 27000 lei).

 

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54 din CF, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din CF în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară sunt obligate să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii contractului și nu în 3 zile, după cum prevedea CF în vigoare până la 31 decembrie 2021. Obligațiile fiscale și termenul de onorare a acestora rămân neschimbate.

 

Încă o modificare ține de veniturile pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale. Astfel, dacă veniturile obţinute de persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător din care a fost reţinut şi achitat la buget impozitul pentru livrările producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural, precum și cele de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), a acumulatoarelor electrice uzate, dar și de la livrarea laptelui natural vor depăși 100 mii lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal  (pe anul 2021 – 300 mii lei), contribuabilul poate fi supus controlului fiscal.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.