11
06 2020
562

Reiterarea măsurilor de susținere pentru titularii de patentă

Proiectul  de lege prin care se propune susținerea deținătorilor de patentă, a căror activitate a fost sistată pe perioada stării de urgență, prin acordarea ajutorului de șomaj pe toată perioada în care aceștia nu își pot exercita activitatea a fost examinat în cadrul ședinței Executivului din 10 iunie 2020.
Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Veronica Dumbrăveanu, a reiterat că, prin Dispoziția nr. 25 din 5 mai 2020  a Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis acordarea în perioada stării de urgență a ajutorului de șomaj unic în cuantum de 2775 lei titularilor patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolelor 102 și 103 din Titlul II al Codul fiscal, cu condiția că în luna respective aceștia nu au realizat venit asigurat.  

Totodată, pct. 9 din Dispoziția nr.16 din 10 aprilie 2020  prevede că titularii patentei de întreprinzător au dreptul la o subvenție în mărimea sumei achitate a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă aferente perioadei sistării activității în conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sau cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale.

De asemenea, Parlamentul a adoptat la data de 21 mai 2020 proiectul de lege  cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, prin care a stabilit un mecanism de suport pentru deținătorii de patentă care își desfășoară activitatea în domeniul comerțului și/sau prestării de servicii în piețele și centrele comerciale și care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai-30 iunie 2020. Astfel, acestora li se acordă ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiția că nu au realizat venit asigurat.

Ținând cont de cele expuse, Guvernul consideră inoportună promovarea unui proiect de lege  pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.