10
10 2019
1124

Relațiile de muncă vor fi reflectate în SIA „Registrul electronic al angajaților”

Serviciul Fiscal de Stat continuă prezentarea conceptului Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților”. Ieri aceasta a fost oferită reprezentanților asociațiilor de business. După cum a menționat directorul SFS, Serghei Pușcuța, sistemul vine în schimbul carnetelor de muncă și va conține tot volumul de informații ce ține de circuitul raporturilor de muncă. Toate relațiile de muncă trebuie să fie aici. Vă asigurăm că nicio informație suplimentară în afară de cele care acum se raportează nu va fi introdusă în Registru, a afirmat directorul SFS. Fiecare individualizare complică sistemul, de aceea vom fi foarte atenți și precauți ca registrul să conțină cele mai importante date. Ne dorim ca sistemul să fie unul bun pentru toți beneficiarii, nu pentru un sector sau altul sau doar pentru stat, de aceea organizăm și aceste ședințe sectoriale. Astfel, Registrul va reprezenta un sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, a salariaților, inclusiv zilierilor, va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real. SIA va forma resursa informațională unică privind evidența persoanelor angajate pe teritoriul Republicii Moldova. După cum a informat șefa secției din cadrul Direcției dezvoltare informațională, SFS, Mariana Chirtoacă, datele în Registru vor fi incluse atât în mod manual, cât și automatizat. În mod manual vor fi introduse datele inițiale despre angajat, ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Înregistrările ulterioare, cum ar fi modificarea și suspendarea raporturilor de muncă, la introducerea IDNP-ului angajatului, datele se vor introduce automatizat, deoarece sistemul va recunoaște faptul că angajatorul deja dispune de datele respective ale angajatului. Totodată, sistemul va permite interconexiunea cu sistemele interne de evidență ale autorităților, cum ar fi în cazul companiilor mari. În același timp, s-a anunțat că nu va exista posibilitatea în Registru ca angajatorii să poată scrie anumite comentarii, recomandări ce vizează salariații, ceea ce a fost solicitat anterior de o categorie de angajatori. La rândul lor, reprezentanții asociațiilor de business au salutat ideea lansării unui asemenea sistem, dar au solicitat discuții suplimentare în cadrul fiecărei asociații pentru o mai bună înțelegere a aspectelor tehnice și modalității de implementare. S-a solicitat ca în cadrul acestor ședințe separate să fie evidențiate rubricile obligatorii și cele suplimentare ce urmează a fi completate de angajatori, rapoartele concrete ce vor fi abrogate, precum și beneficiile pe care le vor avea angajatorii în urma implementării sistemului etc. De asemenea, reprezentanții asociațiilor de business au vorbit despre îngrijorările legate de capacitățile departamentelor de resurse umane, care, pentru moment, sunt mai mult direcționate spre recrutarea personalului. În acest context, s-a menționat despre necesitatea reducerii formalităților în gestiunea resurselor umane și a raportării către organele de stat, mesajul fiind ca acest Registru să nu fie o povară suplimentară la raportare. Totodată, participanții au solicitat să fie prevăzute și aspecte ce țin de efectuarea corectărilor în documente (ordine, contracte) simplificarea raportării IPC18 etc. De asemenea, s-a solicitat ca să nu fie indicată subdiviziunea la care se angajează persoana, dat fiind faptul că fluctuația de cadre este mare și, prin urmare, acest fapt va atrage după sine înregistrarea acestor detașări de la o subdiviziune la alta în cadrul sistemului, ceea ce va îngreuna lucrul mediului de afaceri. SIA „Registrul electronic al angajaților” a fost prezentat până în momentul de faţă reprezentanților domeniilor HoReCa și celor din construcții, iar următoarea ședință se va desfășura cu reprezentanți ai domeniului transporturi. Toate propunerile ce vizează îmbunătățirea conceptului pot fi transmise pe adresa rea@sfs.md. De asemenea, în cadrul ședinței s-au discutat și alte aspecte ce țin de activitatea mediului de afaceri, cum ar fi modificările ce vizează calcularea amortizării mijloacelor fixe. În acest sens, şefa Direcţiei generale metodologia impozitelor si taxelor, SFS, Olga Golban, a menționat că în săptămâna curentă Ministerul Finanțelor urmează să plaseze pentru consultări publice un nou Regulament cu privire la calcularea amortizării în scopuri fiscale, anunțând că acesta prevede calcularea anuală a amortizării fiscale, nu lunară, după cum se efectuează în prezent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.