15
05 2020
790

Remunerarea angajaților IMSP, altfel

Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Vor avea dreptul să presteze muncă prin cumul conform specialităţii în volum de până la 0,5 salariu de medic personalul de conducere și cercetătorii ştiinţifici din cadrul IMSP, în cazul funcţiei vacante de medic specialist. În același timp, cumulul a două funcţii de conducere este interzis. De asemenea, documentul urmează a fi completat cu un capitolul ce va reglementa retribuirea muncii în caz de cumulare a atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente. Cuantumul suplimentului pentru cumularea de funcţii se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate fi mai mic de 50% și, respectiv, nu poate depăşi 100% din salariul de funcție stabilit conform vechimii minime în specialitate pentru funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă. În cazul cumulării atribuţiilor unei funcţii de către mai mulţi angajaţi, cuantumul suplimentului de plată pentru cumularea de funcții se stabileşte proporţional volumului lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de funcție stabilit pentru funcţia cumulată. În același timp, se propune ajustarea reglementărilor privind plata premiilor personalului de conducere. Astfel, plata acestora pentru zilele profesionale și de sărbătoare se va efectua din contul economiilor formate, în baza condiţiilor stabilite în regulamentul intern al instituției și doar în cazurile premierii salariaților din subordine.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.