20
06 2018
1797

Reorganizarea Biroului Național de Statistică

Biroul Naţional de Statistică va fi reorganizat prin fuziune cu subdiviziunile teritoriale/raionale de statistică și Instituția Publică ”Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Biroul Național de Statistică propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică. Astfel, cele 35 subdiviziuni teritoriale pentru statistică cu statut de persoană juridică urmează a fi reorganizate în 4 centre regionale pentru statistică, fără entitate juridică. De asemenea, se prevede crearea Instituției PubliceCentrului de instruire în domeniul statisticii” în baza reorganizării și reprofilării Întreprinderii de Stat ”Editura de imprimate Statistica”. Crearea Centrului este determinată de necesitatea fortificării rolului BNS în calitate de coordonator al sistemului statistic național prin transfer de competențe și abilități în aplicarea unor standarde de calitate pentru procesele de producție statistică și utilizarea metodologiilor, conceptelor, clasificărilor și definițiilor, inclusiv transpunerea în practică a standardelor internaționale de către toți producătorii de statistici oficiale. În același timp, se preconizează crearea direcțiilor generale prin comasarea unor subdiviziuni cu atribuții omogene, ceea ce va spori eficienţa activității oficiului central de statistică și va oferi o flexibilitate a utilizării personalului, ținând cont de direcțiile și măsurile prioritare de dezvoltare și reformare a sistemului statistic național. Astfel, reorganizarea prevede și reducerea numărului de cadre. Dacă actualmente numărul total de unități conform statelor de personal a Biroului constituie 638 unități, inclusiv 11 unități din cadrul Serviciului Informațional al Rapoartelor Financiare, după reorganizare numărul lor va constitui 552, reducerea de personal fiind de 86 unități, din care 74 funcționari publici. Adițional, pentru 117 operatori responsabili de colectarea datelor în cadrul gospodăriilor agricole, angajați în bază de contracte individuale de muncă pentru o perioadă determinată, se propune realizarea acestei activități de către 90 operatori de interviu în bază de contracte de prestări servicii. Procesul de reorganizare a Biroului Național de Statistică va rezulta în crearea unei entități moderne, profesioniste, orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate, care va îngloba toate ramurile statisticii oficiale şi structurile adiacente, pentru o mai bună funcţionare a autorităţii. Totodată, aceasta va permite eficientizarea şi canalizarea resurselor alocate la diferite etape ale procesului de producere a statisticii oficiale, astfel încât statistica oficială să asigure utilizatorii cu date relevante, credibile şi în termeni oportuni, se menționează în nota proiectului. Reorganizarea Biroului este unul din obiectivele Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional pentru anii 2016-2020. Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli adiționale din partea bugetului de stat, cu excepția indemnizațiilor de eliberare ca rezultat al disponibilizării unor unităţi de personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.