01
02 2018
2393

Reorganizarea „Fintehinform”, Fiscservinform” și „Vamservinform”, aprobată

Întreprinderea de Stat „Fintehinform” se va reorganiza, prin transformare, în Instituţia Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, la care ulterior vor fuziona ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”. Fodatorul instituției publice va fi Ministerul Finanţelor, iar sediul Centrului se va afla pe str. Constantin Tănase nr. 7. Hotărârea respectivă a Guvernului a fost aprobată în cadrul şedinţei din 31 ianuarie curent. Prin urmare, întreprinderile „Fiscservinform” și „Vamservinform” își vor înceta existența, iar drepturile și obligațiile acestora, în calitate de persoane juridice, vor trece integral la persoana juridică absorbantă, a declarat directorul Centrului de implementare a reformelor, Iurie Ciocan. Noua instituție va fi responsabilă de administrarea, dezvoltarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniile finanţe publice, achiziții publice, fiscal şi vamal, implementarea TIC în Ministerul Finanţelor și în autorităţile din subordinea acestuia, acordarea suportului instituțional, inclusiv în domeniul contabilității în sectorul bugetar și în procesul de dezvoltare continuă a capacităților profesionale ale personalului care activează în domeniile menționate etc. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea „Fintehinform”, „Fiscservinform” şi „Vamservinform” se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii, dacă nu va fi posibil transferul acestuia. Cheltuielile ce ţin de reducerea statelor de personal în legătură cu reorganizarea celor trei întreprinderi vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale entităților reorganizate. Documentul prevede că până la numirea de către ministrul Finanţelor a directorului Instituţiei Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va fi desemnată o persoană care va exercita temporar această funcţie. Concursul privind selectarea directorului va fi organizat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii. Totodată, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Finanțelor va elabora Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, până atunci fiind aplicate tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoanele juridice reorganizate. Finanţarea activităţii Centrului va fi efectuată din veniturile obţinute din prestarea serviciilor, subsidiile primite de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor și din alte surse legale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.