03
07 2017
2661

Reparcelarea bunului imobil

Reparcelarea este o modalitate de formare a bunurilor imobile prin modificarea hotarelor terenurilor, la cererea proprietarilor, în temeiul planului urbanistic sau al proiectului de organizare al teritoriului. Modificările şi completările Legii cu privire la formarea bunurilor imobile au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30 iunie curent. Astfel, conform documentului, calea de formare a bunurilor imobile prin reparcelare se aplică în cazurile în care amplasarea mai multor terenuri în hotarele existente nu permite utilizarea rațională a acestora, iar în rezultatul reparcelării pot fi asigurate condiții optime de utilizare. Legea prevede că reparcelarea se efectuează doar dacă există acordul scris al proprietarilor tuturor terenurilor supuse procedurii de reparcelare, acord prin care aceștia renunță la hotarele existente ale terenurilor și acceptă hotarele noi stabilite în documentația de urbanism sau în proiectul de organizare a teritoriului. La formarea bunurilor imobile prin reparcelare, numerele cadastrale nu vor fi modificate, cu excepția cazurilor când, după reparcelare, terenul este amplasat în alt sector cadastral sau este comasat cu alte terenuri. La planul geometric se va anexa actul de constatare pe teren, care trebuie să conțină: 1. numele proprietarilor terenurilor supuse procedurii de reparcelare; 2. date despre suprafața și numerele cadastrale ale terenurilor fiecărui proprietar până la și după reparcelare; 3. cota-parte a terenului deținută cu drept de proprietate, după caz; 4. suprafața terenurilor transmise în proprietatea unității administrativ-teritoriale pentru crearea infrastructurii. O altă prevedere a documentului se referă la formarea bunurilor imobile. Astfel, procedura de formare a bunului imobil poate înceta în orice moment, la cererea persoanei care a inițiat procedura respectivă, până la înregistrarea dreptului asupra lui în Registrul bunurilor imobile. După înregistrarea în Registrul bunurilor imobile, cererea persoanei privind încetarea procedurii de formare nu mai poate fi acceptată. Legea mai stipulează că în cazul divizării construcţiei în încăperi izolate,  în decizia de formare se va indica cota-parte aferentă fiecărei încăperi izolate din construcție. Cota-parte se calculează de către executantul lucrărilor de formare ca raport al suprafeței totale a încăperii izolate la suma suprafețelor totale ale tuturor încăperilor izolate din construcție Modificări au survenit şi la elaborarea proiectelor de formare a încăperilor izolate din cămine. Pentru elaborarea proiectelor menţionate, executantul lucrărilor de formare va fi responsabil de: - întocmirea proiectului de formare fără identificarea suprafețelor aflate în folosință comună; - prezentarea în proiectul de formare, ca piese desenate, suprafețele folosite individual de coproprietarii încăperilor izolate; - calcularea suprafețelor comune care îi revin fiecărei încăperi izolate nou-formate, raportînd suprafața fiecărei încăperi izolate la suprafața totală a bunului imobil inițial; - indicarea în proiectul de formare suprafața totală, suprafața folosită individual și suprafața comună a fiecărui bun imobil format. La finalizarea lucrărilor de formare, executantul va depune proiectul de formare spre coordonare autorității administrației publice locale, care va comunica, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii proiectului, despre acceptarea sau refuzul de a coordona proiectul de formare a bunului imobil. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la formarea bunurilor imobile a fost votat în lectură finală în şedinţa plenară din 25 mai curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.