10
07 2018
1998

Republica Moldova va avea Cod administrativ

Republica Moldova va avea, în premieră, un Cod administrativ. În ședința din 5 iulie curent Parlamentul a votat în lectură finală proiectul codului respectiv. Documentul are 270 de articole și sistematizează toate prevederile de procedură administrativă şi ale contenciosului administrativ într-un singur act legislativ, în vederea asigurării clarităţii, coerenţei şi accesibilităţii. Noile reglementări determină domeniul de aplicare a procedurii administrative, modul de desfăşurare a acesteia, participanţii, fazele procedurii, operaţiunile, contractele, executarea şi respectarea actelor administrative, controlul administrativ şi căile de atac etc. În prezent există numeroase reglementări referitoare la modul de funcționare a instituțiilor și autorităților publice, iar numărul lor generează interpretări eronate și aplicări greșite a normelor de drept, de aceea se propune adoptarea unei legi codificate, se spune în nota proiectului. Astfel, proiectul Codului administrative urmărește: • Uniformizarea soluțiilor legale și reglementarea situațiilor juridice semnalate de jurisprudența administrativă • Simplificarea mijloacelor de acțiune a administrației publice prin coerența și predictibilitatea procedurilor • Asigurarea stabilității procedurilor administrative. Totodată, în acest cod, pe lângă sistematizarea reglementărilor în vigoare, se introduc și prevederi noi, cum ar fi obligativitatea întocmirii dosarului administrativ de către autoritățile publice, reglementarea procedurii de notificare în cadrul procedurii necontencioase, posibilitatea încheierii contactului de împăcare între părți etc. Documentul evidențiază și persoanele care nu au dreptul să acționeze în procedura administrativă. Acestea sunt persoanele care se află într-o situație de conflict, cele care însăși au statut de participant în procedura administrativă, cele care sunt membri de familie a unui participant. De asemenea, nu au dreptul să acționeze în procedura respectivă nici persoanele care sunt angajate contra plată de un participant la procedura administrativă sau activează la el în calitate de membru al consiliului de supraveghere sau al unui alt organ de acest fel. Proiectul reglementează refuzul de către instituție de a primi sau a examina o cerere, precum și costurile accesului la informațiile de interes public. Proiectul menționează că accesul la informații este gratuit și că nu pot fi solicitate sume pentru activitatea de identificare și analiză a informațiilor publice solicitate. În același timp, în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant şi va constitui 0,02 unități convenționale de pe fiecare pagină. Se preconizează ca noul cod să intre în vigoare în termen de 3 luni de la publicare în Monitorul Oficial. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, vor fi abrogate Legea contenciosului administrativ și Legea cu privire la petiționare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.