02
07 2020
1004

Restabilirea unor funcții de control ale ISM

Inspectorul de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul constatării unui pericol iminent de accidentare, va fi în drept să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor,  halelor,  secțiilor, a altor subdiviziuni ale entității, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și a lucrărilor și proceselor tehnologice. Ridicarea măsurii de sistare va putea fi efectuată de către inspectorul care a dispus-o sau de către un alt inspector împuternicit de către directorul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sau de către instanța de judecată și doar după ce angajatorul face dovada lichidării circumstanțelor pentru care a fost aplicată sistarea.

 

Aceste norme pot fi introduse în Legea nr. 140/2001  privind Inspectoratul de Stat al Muncii și se conțin în proiectul legii  pentru modificarea unor acte legislative, aprobat miercuri, 1 iulie 2020, în ședința Guvernului.

 

Proiectul a fost elaborat în scopul restabilirii funcțiilor de control ale ISM în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și în domeniul raporturilor de muncă, asigurând integritatea funcțională a acestuia și conformitatea cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) ratificate de către RM. Totodată, prin operarea modificărilor la legislație se urmărește  asigurarea funcționalității sistemului de control în domeniul SSM și deblocarea situației referitoare la conflictul de competență (între cele 10 autorități cu atribuții de control în domeniul SSM) la efectuarea controlului de stat și cercetării accidentelor de muncă.

 

În opinia autorilor, reducerea atribuțiilor de control în domeniul SSM ale Inspectoratului, efectuată anterior, vine în contradicție cu principiile de constituire, funcționare și consolidare a inspecțiilor muncii, enunțate și promovate de OIM. Mai mult ca atât, practici similare celor promovate în cadrul reformei cadrului instituțional în domeniul controlului de stat în raport cu Inspectoratul nu se atestă nici în țările vecine, nici în alte state europene. Contradicțiile generate de procesul de reformă comportă, conform experților, consecințe cu impact negativ asupra realizării dreptului la muncă, drept care înglobează accesul la muncă, condiții echitabile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă.

 

Proiectul conține un șir de modificări și la alte legi în vigoare. Astfel, Codul muncii va fi completat cu norma ce va oferi ISM competența de control pe domeniul securității și sănătății în muncă. Modificările la Codul contravențional atribuie Inspectoratului competența de a constata contravenții în domeniul SSM. Totodată, autorii propun ca ISM să fie exclus parțial din incidența Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

 

În condițiile aprobării proiectului de către Parlament și odată cu intrarea modificărilor propuse în vigoare, statele de personal al ISM vor fi majorate cu 36 persoane care urmează a fi preluate de la 6 autorități.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.