19
04 2019
985

Restituirea sumei subvenției în cazul înstrăinării bunului subvenționat

La 27 iunie 2013 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în calitate de autoritate contractantă, și SRL „D”, în calitate de beneficiar, au încheiat contractul-tip de acordare a sprijinului financiar pentru stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol. Obiectul contractului menționat a constituit acordarea de către AIPA a sprijinului financiar nerambursabil în sumă de 602250 de lei, cu titlu de compensare a cheltuielilor suportate de SRL „D” pentru procurarea echipamentului – obiect al subvenționării. Potrivit contractului, beneficiarul SRL „D” acceptă sprijinul financiar și se obligă să nu înstrăineze obiectul invenției pe un termen de 3 ani din momentul semnării contractului. În urma inspecției postachitare, efectuată la SRL „D” de către Secția Teritorială Bălți a AIPA, la 10 iunie 2016 a fost întocmită fișa de control, potrivit căreia s-a constatat că, la momentul efectuării inspecției, obiectul subvenționării lipsește. Prin notificare, AIPA a solicitat SRL „D”, în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepționării notificării, restituirea mijloacelor bănești acordate prin rambursarea în contul AIPA. SRL „D” nu a fost de acord cu solicitările înaintate și a explicat că lipsa bunurilor subvenționate se datorează acțiunilor ilegale și abuzive ale companiei de leasing, care, în temeiul unui titlu executoriu, a obținut bunurile și le-a înstrăinat. AIPA s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva SRL „D”, solicitând încasarea sumei subvenţiei acordate în mărime de 602250 lei, a dobânzii de întârziere în mărime de 121126,50 lei și a penalităţii în mărime de 23969,55 lei, precum și compensarea cheltuielilor de judecată. Reclamatul nu a negat lipsa bunurilor procurate din sprijinului material la momentul verificării pe teren de către reprezentanții AIPA, menţionând că bunurile au fost sechestrate şi înstrăinate de către executorul judecătoresc în contul stingerii unei datorii faţă de bancă. Însă, pe lângă faptul că în confirmarea acestor susţineri nu au fost prezentate anumite probe pertinente, legislația aplicabilă speței în cauză nu admite înstrăinarea obiectului investiţiei în interiorul termenului indicat în contractul de acordare a sprijinului financiar, nici în ipoteza existenţei în privinţa beneficiarului de subvenţii a unei hotărâri judecătoreşti de încasare a datoriei. Conform pct. 4.4 din contractul-tip de acordare a sprijinului financiar, în cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că investiția pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil a fost înstrăinată, beneficiarul este obligat să restituie subvenția recepționată, totodată, având relevanţă și dispozițiile pct. 57 din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013. Potrivit acestora, beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 48-51 din Regulament nu este în drept să înstrăineze, timp de 3 ani, obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei. Este de menţionat că, tot prin contractul-tip de acordare a sprijinului financiar, este specificat că, în cazul comiterii încălcărilor specificate în contract, sunt calculate și dobânzi de întârziere în conformitate cu art. 585 și 619 Cod civil (CC) în vigoare până la 1 martie 2019, precum și penalități în mărime de 0,01% din valoarea sprijinului financiar acordat pentru fiecare zi, calculată din data comiterii încălcării. Conform art. 585 din CC, în vigoare până la 1 martie 2019, în cazul în care obligaţia este purtătoare de dobândă, se plăteşte o dobândă egală cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei, dacă legea sau contractul nu prevede o altă rată. Art. 619 alin. (2) din CC prevedea că, în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul, dobânda este de 9% peste rata dobânzii prevăzută la art. 585, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Nu este admisă proba unui prejudiciu mai redus. Prin prisma acestor prevederi legale, Curtea Supremă de Justiție a dispus de a încasa din contul SRL „D” în beneficiul AIPA suma subvenției în mărime de 602 250 lei, 76956 lei cu titlu de dobândă de întârziere și 10 659 lei cu titlu de penalitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.