06
11 2017
1397

Restructurare totală

Agenția pentru Supraveghere Tehnică va fi creată prin fuziunea mai multor instituții cu funcții de control – Inspectoratul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase, Inspecția de stat în construcții, Inspectoratul de stat pentru supravegehrea geodezică, tehnică și regim, precum și a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea tehnică „Intehagro”, din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Totodată, va fi creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prin fuziunea Inspectoratului Ecologic de Stat și al Serviciului Piscicol. Proiectele de hotărâri ce prevăd crearea noilor structuri au fost susținute de Guvern. Proiectele au aceeași bază juridică și sunt elaborate în vederea implementării Legii cu privire la cadrul instituțional în domeniul controlului de stat și a Legii privind controlul de stat al activității de întreprinzător și, de fapt, reprezintă elementul final de adoptare al cadrului normativ pentru reforma instituțiilor cu funcții de control, a informat ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc. În cazul primei întreprinderi, obiectivul urmărit constă în funcționarea unui singur organ de control în domeniile siguranței industriale, construcțiilor și urbanismului, geodeziei și cartografiei, siguranței antiincendiare și protecției civile. Proiectul va intra în vigoare pe deplin după două luni – perioadă necesară pentru elaborarea și adoptarea mai multor acte normative secundare, cum ar fi Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și structura și efectivul-limită a acesteia. În cazul Inspectoratul pentru Protecția Mediului, personalul angajat al celor două entități ce vor fi fuzionate se vor transfera Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în conformitate cu legislația muncii. În termen de 5 zile de la publicarea hotărârii, va fi creată o comisie de reorganizare a autorităților nominalizate, iar în termen de 2 luni va fi asigurată fuziunea și crearea noului inspectorat. În termen de 10 zile vor fi aprobate statele de personal al Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Autoritățile consideră că reorganizările menționate vor crea un sistem instituțional optimizat, consolidat și funcțional în domeniul controlului de stat al activității de întreprinzător. Menționăm că Guvernul, tot în cadrul aceleași ședințe, a susținut și reorganizarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Totodată, reamintim că spre consultare este propus un proiect ce se referă la fuziunea întreprinderilor Fiscservinfom, Vamservinfom și Fintehinform în Instituţia Publică „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.