24
05 2022
117

Revenirea societăților de registru

Societate de registru este persoană juridică cu forma de organizare juridică de societate pe acțiuni, autorizată în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, a cărei activitate de bază, cu titlu exclusiv pe piața de capital este ţinerea registrelor acționarilor. Noțiunea se va regăsi în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și are drept scop restabilirea cadrului legal pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru. Amintim, reglementările acestei activități existente anterior pe piața valorilor mobiliare au fost abrogate prin Legea nr. 58/2017, funcțiile ce țin de evidența conturilor și registrelor deținătorilor de VM fiind delegate Depozitarului unic central.
 
La momentul de față autoritățile regulatorii (Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, dar și Depozitarul Unic Central), urmare a reconsiderării opiniei ce vizează trecerea integrală a valorilor mobiliare în evidența DCU, au agreat conceptul transferului parțial al registrelor la DCU și, corespunzător, reîncadrării societăților de registru în câmpul serviciilor de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare.
 
Astfel, entitățile de interes public, inclusiv ale cele admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare; cele în care statul deține cotă de participare; entitățile mari; emitenții de oferte publice și de obligațiuni și societățile pe acțiuni nou-create vor solicita prestarea serviciilor ce țin de VM de la DCU, iar emitenții ce nu fac parte din categoriile enumerate supra vor încheia contractele cu societățile de registru.
 
Drepturile și obligațiile registratorului vor fi expuse în completările la Legea nr.171/2012 (art.101-103). Potrivit acestora, de rând cu activitatea de bază (urmează a fi autprizată de CNPF), Registratorul va fi în drept să realizeze și activități conexe ce se referă la acordarea consultanței SA privind structura capitalului; privind operațiunile cu acțiuni realizate la Registrator; servicii de efectuare a operaţiunilor corporative ale emitentului, inclusiv exercitarea funcțiilor comisiei de înregistrare și de numărare a voturilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.
 
 
De asemenea, proiectul stabilește obligativitatea persoanelor care au deținut anterior autorizații de ținere a registrului acționarilor societății, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a noilor prevederi, se conformeze acestora și, n termen de 6 luni de la data intrării în vigoare legii, să obţină autorizații noi.
 
Documentul este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.