07
03 2022
169

Revizuirea principiilor de subvenționare a agriculturii și mediului rural

Proiectul hotărârii de Guvern ce prevede modificări la Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (Fond), aprobat prin HG nr. 507/2018 și HG nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fond, a fost propus de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru consultări publice.
 
Potrivit autorilor, scopul proiectului este aducerea în concordanță a actelor normative menționate supra cu modificările operate în Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și de adaptare a cadrului normativ existent, urmare a depistării unor prevederi neaplicabile.
 
Astfel, în cazul aprobării inițiativei în redacția propusă, mijloacele Fondului vor fi direcționate spre stimularea investițiilor nu doar pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), dar și a plantelor aromatice, condimentare și medicinale. Se consideră că revitalizarea acestui sector va facilita dezvoltarea industriilor conexe: industria alimentară, farmaceutică, parfumerie și cosmetică, industria ușoară etc., care deveni o sursă stabilă şi sigură pentru bugetul țării, dat fiind faptul că majoritatea produselor obținute atât direct, cât și indirect de sectorul respectiv sunt destinate exportului, fără bariere privind costul de transport și țara de destinație, consideră autorii.
 
Modificarea propusă la submăsura ce ține de stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea,  modernizarea și defrișarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, indică expres soiurile ce vor fi eligibile la înființarea plantațiilor multianuale (inclusiv nucifere), viticole, de arbuști fructiferi și de căpșun, plantațiilor de culturi etero-oleaginoase pentru care se acordă subvențiile.
 
Noile reguli vor impune producătorii agricoli, până la darea în exploatare a fermelor zootehnice apicole, să achiziționeze familii de albine astfel, încât proiectul investițional să poată aduce o idee de afaceri la nivelul unei afaceri generatoare de profit. O altă completare la Regulament prevede facilitarea subvenționării anume a speciilor de animale incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor și crosurilor de animale omologate (raionate) în RM.
 
Proiectul propune completarea pct.37 care actualmente stabilește la subpunctul 3) că valoarea investiției eligibile conform proiectului investițional nu poate depăși 1 mil. lei din valoarea totală a investiției. Astfel, în urma analizei situației solicitanților de subvenții în avans, s-a constatat  majorarea prețurilor la lucrările și bunurile (în special materiale de construcții, tehnici, utilaje etc.) ce urmau a fi furnizate beneficiarilor de subvenții. Astfel, dacă la momentul depunerii cererii proiectul eligibil se încadra în valoarea indicată în Regulament, la momentul de față costul proiectului  depășește valoarea admisibilă. Respectiv, Regulamentul urmează să  prevadă că valoarea maximă eligibilă urmează a fi luată în calcul la momentul depunerii cererii de acordare a subvenției în avans. Totodată, beneficiarii sunt de acord să finalizeze proiectul investițional demarat din sursele proprii.
 
Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 17 martie anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.