24
10 2019
569

Revocarea din funcție pentru neexecutarea atribuțiilor

Membrii consiliilor de administrare ale autorităților publice subordonate Parlamentului ar putea fi revocați din funcție în cazul constatării executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor sale, inclusiv ca urmare a audierii raportului de activitate în Legislativ. Constatarea se va face de către Comisia economie, buget și finanțe printr-un raport în care se vor indica faptele și circumstanțele ce denotă neexecutarea obligațiilor și care vor servi drept temei pentru revocarea din funcție. În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative, scopul căruia este eficientizarea activității mai multor autorități publice autonome aflate sub control parlamentar. Astfel, prevederile se vor aplica membrilor Consiliului de Administraţie al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, precum și ai Plenului Consiliului Concurenței. Totodată, se propune ca numărul membrilor Plenului Consiliului Concurenței să fie redus de la 5 la 3 persoane. Respectiv, în cadrul acestuia va activa doar un singur vicepreședinte. În contextul diminuării numărului membrilor Plenului, autorii propun și încetarea mandatului membrilor în exercițiu ai Planului Consiliului Concurenței (din data intrării în vigoare a prevederilor). În același timp, se propune instituirea unei noi proceduri de selectare a membrilor Plenului. Potrivit documentului, membrii acestuia, inclusiv președintele și vicepreședintele, vor fi selectați prin concurs public desfășurat de o comisie constituită în acest scop de către comisia parlamentară de profil, în calitatea de membri ai căreia pot fi desemnați reprezentanți din domeniul concurenței, economiei, dreptului, activitatea academică, precum și reprezentanți ai asociațiilor de business. Totodată, în această comisie nu au voie să fie incluși deputați, membri ai unui partid sau organizații social-politice. Totodată, se propune revocarea din funcție în situația constatării executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor și a conducătorilor unor instituții ce nu se află sub control parlamentar, cum ar fi Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. În acest caz, constatarea neexecutării va fi efectuată de către Guvern. De asemenea, proiectul prevede și unele amendamente pentru Codul serviciilor media audiovizuale ale Republicii Moldova. În acest sens, se propune reducerea numărului membrilor Consiliului de supraveghere de la 9 la 7, precum și instituirea unei noi proceduri de selectare – prin concurs public. Totodată, membrii desemnați din partea Guvernului, Parlamentului și Președintelui RM vor putea fi revocați de către autoritatea care i-a înaintat. În nota informativă se menționează că actualul cadru legal nu prevede pârghii de a efectua un control veritabil asupra activității autorităților publice autonome responsabile în fața Parlamentului. Totodată, autorii consideră că revocarea din funcție ca urmare a audierii rapoartelor anuale de activitate va responsabiliza organele de conducere ale acestor autorități.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.