29
06 2021
147

Rezultatele activității micilor producători agricoli

În anul 2020, micii producători agricoli din țara noastră (care au în folosinţă terenuri agricole cu suprafaţa mai mică de 10 ha)  au recoltat 275 mii tone de culturi cerealiere și leguminoase, potrivit publicației statistice oferite de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este de peste două ori mai mic comparativ cu cel înregistrat în anul 2019, când recolta globală a culturilor cerealiere și leguminoase a constituit 579,1 mii tone.
 
La începutul anului 2020 producătorii dețineau în total 2227,9 mii ha, dintre care 912,8 mii ha aparțineau întreprinderilor și organizațiilor, 335,8 mii ha – gospodăriilor populației (loturi pe lângă casă și grădini) și 601, 8 mii ha – gospodăriilor țărănești (de fermier).

 

Cele mai mari venituri micii producători agricoli le-au obținut din vânzarea producției – 92,6%, dintre care 50,1% din vânzarea producției vegetale și 42,5% –din comercializarea producției animaliere. Totodată, aceștia au obținut venituri și din prestarea serviciilor către terți, care au o pondere de 4,6%.

 

Structura consumurilor și cheltuielilor privind activitatea agricolă denotă că, din totalul de 100% din venituri, 10,5% au fost utilizate pentru plata muncii lucrătorilor angajați, 8,7% – pentru achiziționarea de semințe și material săditor, 11% au fost investiți în procurarea de nutrețuri și îngrășăminte minerale, 3,3% – pentru motorină și benzină, 2,8% – pentru achitarea serviciilor de transport.

Pentru achitarea impozitului funciar și altor impozite au fost direcționate 2% din totalul veniturilor, iar cele mai multe cheltuieli au constituit plățile pentru executarea lucrărilor agricole (prelucrare, însămânțare, recoltare) – 28,1%.

 

Potrivit documentului, recolta globală de floarea soarelui obținută de micii producători a constituit în anul precedent 53,3 mii tone, cea de sfeclă de zahăr – 12,0 mii tone, de soia – 12,3 mii tone, de cartofi – 9,8 mii tone. Totodată, producătorii au recoltat 12,8 mii tone de legume de câmp, 14,3 mii tone culturi bostănoase, 283,1 mii tone fructe și pomușoare și 171,6 mii tone de struguri.

 

În același timp, în anul 2020, în gospodăriile populației au fost înregistrate 89,8 mii tone de vite și păsări pentru sacrificare (în masa vie), cifra fiind mai mică comparativ cu anul 2019 (100,5 mii tone), precum și față de anii precedenți: 2018 (109,6 mii tone) și 2017 (113,3 mii tone). Totodată, în gospodăriile populației au fost colectate 298,4 mii tone de lapte, 374 mil. bucăți ouă și 1445 mii tone de lână.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.