16
11 2021
217

Rigorile noii legi a publicității

Proiectul de lege cu privire la publicitate, care va substitui actuala lege ce reglementează acest domeniu, aprobată încă în anul 1997, a fost votat în prima lectură de către Parlament.
 
Proiectul prevede excluderea din legislație a sintagmei „publicitatea socială” și înlocuirea cu „mesaj de interes public”, fiind creat regimul juridic al acestor mesaje ce vor fi coordonate cu un Consiliu privind mesajele de interes public, structura, modul de organizare și funcționare ale căruia vor fi aprobate de Guvern. Consiliul, în baza propunerilor entităților din sectorul de stat, va elabora și propune spre aprobare Executivului planul difuzării mesajelor de interes public.

 

Totodată, documentul conține prevederi ce se referă la contractul de difuzare a publicității, difuzorul având dreptul de a solicita distribuitorului asumarea răspunderii privind protecția datelor cu caracter personal, dreptul la propria imagine și protejarea dreptului de autor/drepturilor conexe.

 

De asemenea, noua lege va reglementa și publicitatea pe paginile web și prin intermediul poștei electronice. În acest caz difuzorul va fi obligat să prezinte pe platforma digitală respectivă date suficiente despre sine pentru a putea fi identificat în calitate de subiect de drept.

 

Bannerele publicitare vor fi marcate și se vor extinde doar la plasarea cursorului mouse-ului pe banner sau la efectuarea „click” și vor avea obligatoriu opțiunea de restrângere/închidere, prin butonul „close”, care va avea dimensiunile minime de 35x35 pxl, poziționat în colț, pe partea extinsă, vizibil și accesibil.

 

Publicitatea prin poșta electronică va fi interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul pentru a primi această publicitate. Acordul poate fi obținut sub orice formă, prin schimb de mesaje electronice/verbale și poate fi demonstrat prin orice mijloc de probă. 

 

Autorii mai propun interzicerea întreruperii filmelor artistice/documentare prezentate în cinematografe sau în alte locuri publice, cu scopul de a difuza publicitate.

 

Va fi interzisă și difuzarea publicității pentru serviciile financiare (inclusiv cele bancare), pentru serviciile de asigurare, cele de investiții legate de utilizarea mijloacelor bănești ale persoanelor fizice și juridice, precum și pentru valorile mobiliare, ale cărei conținut:

  • are ca obiect mărimile presupuse ale venitului din valorile mobiliare și pronosticul creșterii cursului lor;
  • garantează mărimea dividendelor pentru acțiunile nominative ordinare;
  • garantează sau aduce la cunoștință investitorilor informația privind asigurarea valorii mobiliare respective în raport cu alte valori mobiliare;
  • prezintă garanții, promisiuni sau presupuneri cu privire la viitoarea rentabilitatea a activității, inclusiv comunicarea creșterii cursului valorii mobiliare.

 

Noua lege a publicității va prevedea și autoreglementarea în domeniul publicității, ceea ce presupune că producătorii, distribuitorii și difuzorii de publicitate și alte organizații din acest domeniu vor putea să se asocieze în scopul elaborării, adoptării și monitorizării privind respectarea codurilor de conduită în domeniul publicității, precum și a reprezentării și apărării intereselor sale.

 

Autorii propun ca noua lege să fie pusă în aplicare peste 9 luni de la data publicării în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.