31
10 2013
1037

Robert Gielisse: "Controlul Financiar Public Intern asigură că guvernatorii cheltuie banii contribuabililor raţional"

Miercuri, 30 octombrie, a avut loc Conferinţa de închidere a proiectului Twinning „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova”.

În cadrul conferinţei au participat Wicher Slagter, Şeful interimar al Delegaţiei UE în Republica Moldova, Ingrid Tersman, Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, Anatol Arapu, Ministru al Finanţelor RM, precum şi Robert Gielisse, Şeful Direcţiei pentu Control Financiar Public Intern în cadrul Directoratului General pentru Buget al Comisiei Europene.

Proiectul Twinning a durat începînd din noiembrie 2011 pînă în noiembrie 2013, iar implementarea acestuia în Republica Moldova a devenit posibilă cu ajutorul finanţării Uniunii Europene în suma de 1.5 milioane euro, în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Management Financiar din Suedia şi Academia Naţională de Finanţe şi Economie din Olanda.

Obiectivul principal al Proiectului a fost perfecţionarea gestionării controlului managementului financiar în Republica Moldova în conformitate cu standartele internaţionale şi practicile europene avansate, iar scopul Proiectului a fost susţinerea Ministerului Finanţelor în vederea îmbunătăţirii Controlului Financiar Public (CFPI).

În primul rînd, — spune Wicher Slagter, Şeful interimar al Delegaţiei UE în Republica Moldova, — oamenii îşi doresc un guvern onest, unul care cheltuie banii publici în mod deschis şi cinstit, un guvern funcţional, care nu cheltuie banii pentru a procura automobile scumpe reprezentanţilor săi, ci numără fiecare ban înainte să-l cheltuie. Populaţia are nevoie de un guvern efecient şi transparent, acţiunile căruia sunt la vedere, precum şi gestionarea finanţelor publici. Şi în sfîrşit, oamenii au nevoie de un guvern vizionar, capabil de a planifica bugetul de stat pe viitor şi de a aloca resurse pentru acesta în prezent.

Trebuie să menţionăm că Uniunea Europeană asigură economia Moldovei cu un suport financiar considerabil, circa 100 mln. euro anual şi locuitorii au tot dreptul să ştie cum şi unde aceşti bani au fost repartizaţi, de altfel, şi noi dorim să ştim în ce mod au fost gestionate resursele, a adăugat dumnealui.

Rezultatele obligatorii ale Proiectului constă în capacitatea consolidată a Uniţătii Centrale de Armonizare de a monitoriza implementarea CFPI în Moldova; revizuirea şi îmbunăţăţirea cadrului legal şi normativ; managementul Financiar şi Control consolidat; capacitatea funcţiei de audit intern consolidată.
Guvernul Republicii Moldova, lansînd acest proiect, şi-a manifestat ferm deschiderea spre această reformă și este în plin proces de implementare a standardelor europene în materie de Control financiar public intern, care este prioritatea a Ministerului Finanţelor şi structurilor sistemului finanțelor publice a țării, — a spus Anatol Arapu, Ministru al Finanţelor RM. — Eu cred, că implementarea acestui mecanism va fi un foarte bun exemplu pentru sectorul privat, pentru că auditul intern este deosebit de important în eficiența apărării intereselor acționarilor în companiile private. Doar prin intermediul auditului intern acționarii pot supraveghea corect administrarea capitalelor şi investițiilor pe care le au oamenii din sectorul privat.

În cele din urmă, impactul acestei colaborări a fost sporirea nivelului de informare despre MFC în Republica Moldova, consolidarea funcţiei de audit intern şi creşterea acestuia în sectorul public.

Proiectul a fost finalizat, pe parcursul a 24 luni desfăşurîndu-se 25 activităţi, care au inclus 82 misiuni. Prin activităţile s-au numărat analize, alcătuirea a trei norme noi pentru auditul intern, crearea materialului educaţional pentru auditul intern şi gestiunea financiară, antrenarea a 27 instructori, seminare şi trening-uri, stagieri internaţionale, compilarea a două manuale, crearea strategiilor de comunicare şi CFPI.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.