09
11 2021
390

Salariații cu program de activitate redusă. Proiectul de acordare a ajutorului

Regimul de activitate redusă poate fi stabilit de angajator pentru cel puțin 25% din angajații entității pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea regimului de activitate redusă și acordare a ajutorului salariaților pentru care este stabilit acest regim. Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul implemetării prevederilor art.972 din Codul muncii1 și examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat de săptămâna trecută.
 

Potrivit proiectului, ar putea fi aprobate două modalități de stabilire a regimului de activitate redusă. Prima ține de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau în caz de stare de urgență în sănătate publică, iar a doua se referă la situațiile ce decurg din conjunctura economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, circumstanțe cu caracter excepțional, cum ar fi: transformarea, restructurarea sau modernizarea întreprinderii. În cel de al doilea caz angajatorul va obține acordul salariaților pentru stabilirea regimului redus de muncă.

 

Autorii documentului propun ca pentru unele categorii de angajați aplicarea acestui program de activitate să nu fie aplicat. Aici se au în vedere cumularzii (indiferent dacă activează la aceeași întreprindere sau altă entitate), angajații cu timp de muncă parțial  și cei ce au realizat un stagiu de cotizare în BASS sub 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii angajatorului de a stabili regimul redus. Totodată, sunt prevăzute restricții și pentru angajatori. Conform proiectului, sub incidența regulamentului nu vor cădea angajatorii care și-au suspendat activitatea, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare; dacă la entitate este declarată grevă; cei ce la data depunerii cererii au restanțe față de BPN, dar și angajatorii din sectorul public.

 

Proiectul vine cu procedura de stabilire a regimului de activitate redusă, modul de calcul al cuantumului ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă (acesta nu va depăși 50% din cuantumul salariului mediu pe zi prognozat pentru anul în curs), organele responsabile pentru controlul stabilirii regimului de activitate redusă etc.

 

În nota proiectului se constată că implementarea măsurii va necesita mijloace financiare din bugetul de stat, care urmează a fi identificate de Ministerul Finanțelor.

 

P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii pe măsură promovării proiectului, care poate fi examinat aici.

____________________________________

1 Codul muncii, art. 972. Regimul de activitate redusă

(1) Angajatorul poate stabili regimul de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității:

a) în mod unilateral, în caz de stare de urgență, de asediu și de război sau în caz de stare de urgență în sănătate publică;

b) cu acordul scris al salariaților vizați, în caz de conjunctură economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepțional, transformare, restructurare sau modernizare a întreprinderii ori în alte circumstanțe cu caracter excepțional, în modul stabilit de Guvern.

(2) Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an.

(3) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) lit. b), angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a reprezentanților salariaților privind stabilirea regimului de activitate redusă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă.

(4) Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă, în condițiile prezentului articol, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional cu timpul lucrat.

(5) Salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit regim de activitate redusă beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern.

(6) Pe perioada regimului de activitate redusă, stabilit în condițiile prezentului articol, este interzisă angajarea salariaților pentru prestarea unei munci similare celei prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus.

(7) Angajatorul stabilește regimul de activitate redusă ulterior adoptării deciziei de acordare a ajutorului pentru salariații al căror timp de muncă a fost redus.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică următoarelor

categorii de angajatori:

a) instituțiilor finanțate de la buget;

b) angajatorilor care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau de lichidare;

c) angajatorilor care, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă, au restanțe la bugetul public național ce depășesc mărimea stabilită de Guvern.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplică salariaților care:

a) prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate;

b) nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 6 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă;

c) sunt angajați cu timp de muncă parțial.

(10) Nu se admite solicitarea regimului de activitate redusă în cazul în care, la nivel de unitate, este declarată grevă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.