27
06 2018
4587

Salariile profesorilor se vor majora cu 7,99%

Începând cu 1 septembrie 2018, cadrele didactice vor fi remunerate cu un salariu mai mare. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în contextul majorării anuale, de la 1 septembrie, a salariilor de funcție ale cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget. Astfel, începând cu 1 septembrie 2018, salariul unui rector va constitui 6460 lei, anterior fiind 5977 lei, iar al unui profesor universitar, care era remunerat cu 4485 lei, va crește până la 4840. Salariul unui conferențiar universitar, care anterior constituia 4035 lei, va fi majorat până la 4360 lei, al unui lector universitar va fi majorat de la 3734 la 4030, iar al unui asistent universitar – de la 3289 la 3550 lei. În același timp, salariile cadrelor didactice din învățământul general și profesional tehnic vor arăta astfel: profesor şi învăţător în învăţământul general şi profesional tehnic; funcţii didactice în educaţia timpurie: - cu studii superioare – 3550 lei (anterior 3289) - cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare - 3220 lei (anterior 2983). Funcțiile didactice în învățământul general, cu excepția celor de profesor, învățător și a funcțiilor didactice în educația timpurie vor fi remunerate - cu studii superioare – 3220 lei (anterior 2983) - cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare – 2900 lei (anterior 2688). Funcţii didactice în învăţământul profesional tehnic, cu excepţia celei de profesor: - cu studii superioare – 3200 lei (anterior 2983) - cu sudii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare – 2900 lei (anterior 2688). Se prevede că salariul profesorilor va fi majorat anual, pe măsura creșterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia națională pentru anul gestionar față de salariul mediu al cadrelor didactice din învățământ real atins în trimestru IV al anului precedent. Potrivit informației prezentate de Biroul Național de Statistică, câștigul salarial mediu lunar al cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar, finanțate din buget, în trimestrul IV al anului 2017 a constituit 5722,7 lei şi va fi majorat cu 7,99%. Acesta este raportat la salariul mediu pe economie, prognozat pentru anul curent în sumă de 6180 lei. Cheltuielile de personal pentru majorarea salariilor de funcție ale cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget vor fi asigurate din contul alocațiilor prevăzute suplimentar în acest scop în bugetul autorităților. Astfel, la etapa elaborării proiectului de buget pe anul 2018, au fost incluse cheltuieli în sumă de circa 130,0 mil. lei pentru asigurarea implementării normei respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.