10
12 2020
25111

Salariul minim garantat în sectorul real poate fi majorat din 1 ianuarie 2021

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (valabil pentru toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică), care este stabilit de Guvern în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național, va fi examinat astăzi, 10 decembrie, în ședința secretarilor de stat.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare a mărimii  salariului minim garantat în sectorul real, fiind propusă majoratea acestuia până la 2935 lei (17,37 lei pe oră, 169 ore per lună), din 1 ianuarie 2021. Reiterăm, la momentul actual este vorba de proiectul modificării Hotărârii Guvernului nr. 165/2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.
 
Amintim, pct.1 al HG nr.165/2010 prevede punerea în aplicare a cuantumului salariului minim garantat din data de 1 mai a fiecărui an, însă, ținând cont de situația provocată de pandemie, pentru anul 2020 acest indicator nu a fost majorat, deși proiectul a fost elaborat la începutul anului curent. 
 
Astfel, luând în considerare necesitatea reexaminării cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real de către Guvern, MSMPS vine cu propunerea de majorare a acestuia până la 2935 lei. La baza calculului efectuat au stat următoarele date statistice:
  • la momentul actual, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este de 2775 lei pe lună;
  • indicele prețurilor de consum în anul 2019 față de anul 2018 constituie 104,84 %;
  • în anul 2019 față de anul 2018 rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute constituie 103,9 % și a numărului mediu al salariaților - 103,0 %.
Publicația noastră vă va informa despre examinarea și promovarea proiectului la toate etapele, inclusiv despre data punerii în aplicare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.