13
05 2022
2537

Salariul minim pe țară, unificat pentru sectorul public și cel privat

Salariul minim pe țară se va stabili și se va reexamina de Guvern, în modul prevăzut de legislație, după consultarea partenerilor sociali, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național.
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce prevede substituirea noțiunii „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” cu „cuantumul salariului minim pe țară” prin care se subînțelege valoarea minimă obligatorie a retribuției muncii garantată de către stat pentru munca prestată de salariați, stabilită în Legea salarizării nr.847/2002.  
 
Autorii proiectului examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat susțin că la momentul nu există o claritate referitor la salariul minim stabilit pe țară, fiind stabilite mai multe salarii minime (în sectorul real, sectorul bugetat ș.a.), iar salariul minim stabilit prin HG 550/2014 nu este unul aplicabil. Din aceste considerente se propune unificarea și stabilirea unui salariu minim pe țară atât pentru sectorul public, cât și cel privat.
 
Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, retribuirea muncii salariaţilor din unităţi, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, nu va fi mai mică decât salariul minim pe țară stabilit de Guvern.
 
Totodată, în Moldova se atestă o diferențiere esențială între salariile conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi întreprinderilor monopoliste și salariații din aceste întreprinderi. Astfel, se propune modificarea cuantumurilor lunare ale salariilor, cât și limitarea premiilor pentru această categorie de salariați cu până la trei salarii medii lunare per ansamblu pe unitatea condusă ceea ce, în opinia autorilor, va diminua discrepanța excesivă dintre salariul conducătorului și salariul altor categorii de angajați.
 
Proiectul mai propune modificarea art. 24 din Legea nr. 847/2002, fiind plafonată indemnizația lunară pentru reprezentanții statului în organele de conducere până la 0,5 din mărimea salariului minim pe ţară. Completarea la legea nominalizată prevede și faptul că salarizarea angajaților încadrați în instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a colaboratorilor catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” se va efectua în modul stabilit de Guvern.
 
Amintim, MMPS a elaborat și proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr.550/2014. Potrivit acesteia, de la 1 iulie 2022, salariul minim pe ţară poate fi stabilit în cuantum de 3500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 20,71 lei pe oră. Documentul  vine și cu propunerea de  abrogarea a Hotărârii Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, cu transferarea indicării sumei minime de remunerare a muncii în HG nr.550/2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.