04
03 2019
829

Salarizarea unor angajați din unitățile cu autonomie financiară

Pentru angajații din cadrul Fondului special pentru manuale, instituție din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, vor fi aplicate prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. În Monitorul Oficial de vineri, 1 martie, a fost publicată Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Astfel, lista autorităților și instituțiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere și control cu autonomie financiară, prevăzută în anexa nr. 8 din Hotărârea menționată, va fi completată cu instituția Fondul special pentru manuale. În prezent, în această listă sunt incluse 13 instituții, printre care Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”, Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” etc. Potrivit hotărârii, cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, nu va depăşi mărimea întreită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară. Conform Codului educației, activitatea și funcționarea Fondului special de manuale sunt asigurate integral din contul veniturilor colectate. Astfel, veniturile instituției obținute din investirea soldului disponibil al mijloacelor financiare acumulate ca plăți de închiriere a manualelor, până la utilizarea lor conform destinației, pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor aferente funcționării Fondului, inclusiv a celor ce țin de salarizarea angajaţilor instituţiei. Reamintim că, în urma aprobării Legii privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar, Hotărârea nr. 1108/2006, care stabilea mecanismul salarizării pentru personalul din cadrul Fondului special de manuale, a fost abrogată. Astfel, actul publicat a fost elaborat în scopul reglementării condițiilor de salarizare a personalului din cadrul Fondului. Pentru anul 2018, cuantumul planificat pentru retribuirea muncii a constituit circa 961 mil. lei și a fost executat în proporție de 559 mil. lei, iar pentru anul 2019 resursele fondului nu le vor depăși cele planificate în anul 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.