Știri

Sancţiuni pentru munca supra program, retribuită în modul necorespunzător

În cadrul unui control efectuat de către Inspecția muncii la SRL “P.” s-a constatat faptul că întreprinderea admite munca supra program, care nu este retribuită conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Amintim, că pentru primele două ore lucrate peste program, munca urmează a fi retribuită la tariful de cel puțin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare – cel puțin în mărime dublă (prevederile art. 157 alin.(1) din Codului muncii). Inspecția muncii a pornit un proces contravenţional în privința administratorului societății comerciale pentru comiterea contravenţiei prevăzute de art. 55 alin.(3) lit.c)din Codul contravenţional, conform căruia încălcarea legislaţiei muncii manifestată prin neretribuirea muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaos şi de sărbătoare nelucrătoare şi/sau a muncii de noapte, se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. În cadrul ședinței de judecată agentul constatator a făcut dovadă comiterii contravenției prin înscrisurile depuse la dosar și apreciate de instanță, iar instanța a reținut că încheierea procesului verbal cu privire la contravenție este întemeiată. Sub aspectul individualizării pedepsei care se aplică făptuitorului pentru contravenţia incriminată, instanța a luat în considerare limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta săvârşită, dar şi criteriile de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. art. 41 – 43 din Codul contravențional – gradul de pericol social al faptei săvârşite, de împrejurările în care a fost comisă fapta, dar şi circumstanţele lui personale. Instanţa de judecată (Judecătoria Chişinău, sediul Râșcani) a dispus aplicarea administratorului întreprinderii unei amenzi în mărime de 70 unităţi convenţionale, echivalentul a 3500 lei, ţinând cont de caracterul contravenţiei comise, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei și faptul că contravenientul este atras pentru prima data la răspundere contravențională și a recunoscut vinovăția.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2780 vizualizări

Data publicării:

13 Aprilie /2018 08:20

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon