11
04 2022
212

Sancționarea încălcării regulilor de gestionare a deșeurilor. Noi prevederi

Nerespectarea cerințelor de gestionare a deșeurilor periculoase cu referire la etichetarea, ambalarea, clasificarea, amestecarea cu alte categorii de deșeuri sau colectarea, transportarea și depozitarea lor temporară ar putea fi sancționată cu amendă de la 100 la 180 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
 
În prima lectură, cu 55 de voturi,  a fost aprobat proiectul de lege de modificare a Codului contravențional, ce are ca scop contracararea unor fenomene prin care se încalcă drepturile constituționale ale persoanei fizice, se atentează la sănătate populației sau la ordinea și securitatea publică.

 

Astfel, art. 154 din CC ce reglementează încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor va fi completat cu noi prevederi pentru a spori respectarea de către producători și distribuitori a cerințelor Legii 209/2016 privind deșeurile. În cazul încălcării de către aceștia a cerințelor privind responsabilitatea extinsă a producătorului (art.12 alin. 5 și 7 din Lege) amenda ar putea constitui de la 40 la 80 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

 

Lipsa autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor pentru activitățile de colectare, transportare, tratare, depozitare și eliminare a deșeurilor ar putea fi sancționată cu amendă de la 240 la 300 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

 

De asemenea, se propune sancționarea cu amendă de la 150 la 300 UC aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 400 la 600 UC în cazul persoanei juridice la încălcarea regulilor de import, export, transportare, păstrare sau utilizare a substanțelor, deșeurilor și dispozitivelor radioactive sau nucleare (dacă aceasta nu constituie o infracțiune).

 

Autorii propun completarea CC și cu prevederi de sancționare a desfășurării activităților în domeniul alimentar supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor în lipsa certificatului de înregistrare oficială stabilit în Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Încălcarea ar putea fi sancționată cu amendă de la 30 la 60 UC în cazul persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 90 la 50 UC aplicată persoanei juridice.

 

În același timp, se propune introducerea sancțiunilor în cazul depozitării neautorizate pe terenuri cu sol fertil a materialelor de construcție sau a deșeurilor industriei extractive, cu amendă de la 80 la 150 UC aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 100 la 300 UC în cazul persoanei juridice.

 

Nedeclararea de către proprietar autorităților administrației publice locale în termen de 30 zile lucrătoare despre schimbarea modului de folosință a terenului ar putea fi sancționată cu amendă de la 18 la 42 UC pentru persoana fizică și cu amendă de la 60 la 120 UC în cazul persoanei juridice.

 

Proiectul urmează a fi aprobat lectura a doua.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.