20
11 2019
340

Schimbarea destinației terenurilor pentru exploatarea minereurilor utile va fi simplificată

În cazul schimbării destinației terenurilor agricole și silvice, pentru exploatarea zăcămintelor de substanțe minerale utile, nu va fi necesară schema de amplasare a imobilului și a rețelelor edilitare, deoarece dosarul cadastral conține un șir de acte, care prevăd amplasarea minierului util: proiectul perimetrului minier, actul de confirmare a acestuia, avizul expertizei ecologice de stat, acte ce sunt aprobate prin ordinele autorităților publice centrale din domeniu, se spune în nota informativă la proiectul hotărârii Executivului ,,Pentru modificarea punctului 27 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016. În prima ședință a noului Guvern, care a avut loc pe data de 19 noiembrie 2019, Cabinetul de miniștri a aprobat modificările în Regulament, ceea ce va permite simplificarea procedurii de schimbare a categoriei terenurilor agricole și silvice destinate pentru exploatarea perimetrelor miniere de zăcăminte utile. Totodată, va deveni obligatorie anexarea la pachetul de documente, la momentul inițierii schimbării destinației terenurilor, a studiului pedologic. Acesta urmează a fi elaborat de întreprinderile de stat în domeniu. Autorul proiectului este Agenția Relații Funciare și Cadastru, care a elaborat documentul ca rezultat al multiplelor adresări ale agenților economici din domeniu, dar și consultând autoritățile de stat. ARFC menționează că cerințele principale privind proiectarea, construirea și transmiterea în exploatare a construcțiilor legate de folosirea subsolului sunt stipulate la art. 57 din Codul subsolului, care prevede și termenul de folosire a acestuia pentru extragerea substanțelor minerale utile – pe perioada exploatării zăcământului și este specificat în documentația tehnologică a proiectelor aprobate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.