30
07 2019
478

Scutirea de la TVA fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bătrânilor nu constituie ajutor de stat

Scutirea de la TVA fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor, precum şi mărfurile, din contul organizațiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiași şi distribuite lor gratuit nu reprezintă ajutor de stat, potrivit Deciziei nr. ASS-51 din 12.07.2019 a Consiliului Concurenței. În decizie se spune că măsura respectivă a fost raportată de Serviciul Fiscal de Stat. Aceasta este acordată în baza art. 103 alin. (1) pct. (9) din Codul fiscal și constă în scutirea de la plata TVA, fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor, precum şi mărfurile, din contul organizațiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiași şi distribuite lor gratuit. Totodată, art. 3 din Legea cu privire la ajutorul de stat prevede că ajutorul de stat este o măsură care întrunește cumulativ următoarele condiții: 1) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ-teritoriale sub orice formă, 2) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață, 3) este acordată în mod selectiv, 4) denaturează sau riscă să denatureze concurența. În acest sens, Consiliul Concurenței menționează în decizia sa că măsura de sprijin nu întrunește criteriul 3 - cel de selectivitate. Pentru a se încadra în domeniul de aplicare a normelor cu privire la ajutorul de stat, o măsură de sprijin trebuie să favorizeze „anumite întreprinderi sau producția anumitor bunuri”. Prin urmare, nu toate măsurile care favorizează operatorii economici se încadrează în noțiunea de ajutor, ci numai cele care acordă un avantaj în mod selectiv anumitor întreprinderi sau categorii de întreprinderi sau unor sectoare economice, se spune în document. Astfel, Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor exclude măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existente care se prezintă anual Consiliului Concurenței.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.