04
05 2022
134

Scutirea de TVA fără drept de deducere a producătorilor autohtoni de medicamente

Acordarea scutirilor de TVA fără drept de deducere aferente importului de materii prime, materiale și ambalaje de către producătorii autohtoni de medicamente va avea loc în baza autorizației de import eliberate de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, fără aplicarea unei liste suplimentare aprobate la nivel de hotărâre de Guvern. Potrivit proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, modificările propuse în Codul fiscal, Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal și Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică au drept scop eliminarea impedimentelor la importul mărfurilor enumerate supra, ceea ce va simplifica și va facilita importul acestora.
 

Inițiativa legislativă este înregistrată în Parlament și stabilește că, în cazul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, se va ține cont de Nomenclatorul materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la producerea medicamentelor de uz uman și prepararea formelor medicamentoase magistrale, aprobat de AMDM și nu de prevederile Hotărârii Guvernului nr.1165/2016, care se propune a fi abrogată pe motivul că, potrivit notei informativa la proiectul de lege,  conține prevederi tardive și carențe eronate de formă și de conținut, agenții economici fiind penalizați de către Serviciul Vamal cu sume care ajung până la 20 mil. lei.

 

Proiectul vine cu precizarea noțiunilor în Legea nr.1456/1993 (ambalaj primar și secundar, preparate medicamentoase magistrale, producere (fabricație) de medicamente, preparare de medicamente etc.), dar și este completat cu articolul ce ține de autorizarea importului materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la producerea medicamentelor de uz uman și prepararea formelor medicamentoase magistrale.

 

Noile prevederi stabilesc că AMDM va elibera autorizația de import pentru importul materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la producerea medicamentelor doar agenților economici licențiați în activitate farmaceutică privind fabricația și prepararea formelor medicamentoase magistrale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.