Știri

Scutirile personale privind impozitul pe venit acordate în 2017

Conform Codului fiscal al Republicii Moldova, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală. În 2017, această scutire va fi mai mare cu aproape 500 de lei față de 2016. Astfel, scutirea pesonală va fi de 10620 lei anual. De asemenea, se va majora cu aproape 800 lei și scutirea personală pentru contribuabilul care:
  • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobâl;
  • este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobâl;
  • este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cât şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
  • este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
  • este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
  • este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.
Aceste persoane vor beneficia de o scutire personală de 15840 lei, față de 15060 lei în prezent. Și scutirile acordate soţiei (soţului) vor fi modificate. Astfel, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie va avea dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 10620 lei, cu aproape 500 lei mai mult decât în 2016, când scutirea era de 10128 lei anual. Această scutire se oferă doar în cazul în care soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Scutiri pentru persoanele întreţinute vor fi majorate cu mai puțin de o sută de lei. De exemplu, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2340 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea constituie 10620 de lei anual. Anterior, această scutire era de 2256 de lei anual. Conform modificărilor operate la Codul fiscal, persoana întreţinută este cea care:
  • este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, rudă de gradul doi în linie colaterală;
  • are un venit ce nu depăşeşte suma de 10620 lei anual.
Scutirea pentru persoanele întreţinute se va acorda din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute de lege. Agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai în cazul confirmării lor în modul stabilit de Guvern. Codul fiscal prevede că se permite deducerea cheltuielilor de investiţii în limitele venitului din investiţii ce ţin de:
  • cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii;
  • dobânzile pe datorie, cu condiţia ca dobânda să nu depăşească suma venitului din investiţii.
Legea care prevede modificarea și completarea Codului fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial.


via | www.bizlaw.md

21643 vizualizări

Data publicării:

30 Decembrie /2016 12:00

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Legislație fiscală | Scutiri pentru persoanele întreținute

Etichete:

scutire personala | persoana întreţinută | impozit pe venit | Codul fiscal | perioada fiscală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon