04
10 2017
1363

Se propune modificarea bugetului de stat pentru 2017

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce se referă la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017. Astfel, se propune majorarea veniturilor cu 541698,3 mii lei - de la suma aprobată de 33225042,4 mii lei, la 33766740,7 mii lei. Se preconizează şi majorarea cheltuielilor – cu 416292,3 mii lei, - de la 37380648,4 mii lei, la 37796940,7 mii lei. În același timp, deficitul, aprobat în sumă de 4155606,2 mii lei va fi redus până la 4030200,0 mii lei sau cu 125406,2 mii lei. Se mai propune și reducerea transferurilor la bugetul asigurărilor sociale, de la 6105204,9 mii lei, la 6023457,0 mii lei. O altă modificare ține de bugetele locale. Astfel, se propune majorarea bugetelor locale în sumă totală de 9127306,9 mii de lei, inclusiv 14450,2 mii de lei pentru compensarea majorării de la 1 ianuarie 2017 a cuantumului alocaţiei lunare pentru întreţinerea unui copil în serviciile casă de copii de tip familial şi asistenţă parentală profesionistă, pentru compensarea majorării salariale pentru asistenţii sociali din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în anul 2016 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru măsurile de protecție socială finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat. Plata cotizațiilor în organizațiile internaționale al căror membru este Republica Moldova, care este aprobată în sumă de 119974,3 mii lei va crește și va constitui 129974,3 mii lei. Prin proiect se mai propune și majorarea Fondului de rezervă și a Fondului de intervenție ale Guvernului. Astfel, Fondul de rezervă, care este 50 000 mii lei, va crește cu 25 mii lei și va constitui 75 000 mii lei, iar Fondul de intervenţie, în sumă de 20 000 mii lei, va ajunge la 50 000 mii lei. Pe de altă parte, din bugetul de stat pentru anul 2017 se exclude stimularea investițiilor pentru dezvoltare regională prin crearea locurilor noi de muncă în sumă de 20000,0 mii de lei. Totodată, bugetul de stat va mai fi completat cu o componentă ce se referă la finanțarea acțiunilor de desfășurare a campaniei de informare publică în cadrul Procedurii de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări. Aceasta va fi în sumă de 6219,3 mii lei și se va executa pe măsura prezentării documentelor justificative de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Prin proiectul de modificare a bugetului pentru anul 2017 se propune și micșorarea defalcărilor la fondul rutier. În acest sens, se prevede ca defalcările la fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, să nu depășească 44,14%, în prezent, acestea nu depășesc 49,84 %. Proiectul a fost elaborat în scopul ajustării indicatorilor bugetari la venituri și cheltuieli reieșind din executarea bugetului în perioada precedentă și estimările executării scontate până la finele anului bugetar, precum și pentru revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.