icon

Filtru de căutare în catalog

Cheltuielile bugetareArticolul 10. Cheltuielile bugetare
(1) Cheltuielile bugetare sînt determinate de alocaţiile specificate în legea bugetară anuală.
(2) Cheltuielile includ:
a) fondul de salarii al angajaţilor autorităţilor publice;
b) alte cheltuieli operaţionale ale autorităţilor publice;
c) cheltuielile pentru învăţămînt, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport, protecţia socială, protecţia mediului înconjurător;
d) susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică fundamentală;
e)investirea programelor de stat pentru dezvoltarea ramurilor economiei naţionale aprobate de Guvern;
f) transferuri pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile finanţate de la buget, întreprinderile de stat;
g) investirea în infrastructura publică şi în fondurile fixe care aparţin Guvernului sau societăţii;
h) asigurarea apărării ţării, ordinii publice şi a securităţii naţionale;
i) serviciul datoriei de stat;
j) plata cotizaţiilor în organisme internaţionale;
k) implementarea altor strategii şi programe guvernamentale în condiţiile legislaţiei.
(3) Cheltuielile bugetare nu includ rambursările sumei de principal pentru datoria de stat

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

Etichete:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon