Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 10. Cheltuielile bugetare
(1) Cheltuielile bugetare sînt determinate de alocaţiile specificate în legea bugetară anuală.
(2) Cheltuielile includ:
a) fondul de salarii al angajaţilor autorităţilor publice;
b) alte cheltuieli operaţionale ale autorităţilor publice;
c) cheltuielile pentru învăţămînt, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport, protecţia socială, protecţia mediului înconjurător;
d) susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică fundamentală;
e)investirea programelor de stat pentru dezvoltarea ramurilor economiei naţionale aprobate de Guvern;
f) transferuri pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile finanţate de la buget, întreprinderile de stat;
g) investirea în infrastructura publică şi în fondurile fixe care aparţin Guvernului sau societăţii;
h) asigurarea apărării ţării, ordinii publice şi a securităţii naţionale;
i) serviciul datoriei de stat;
j) plata cotizaţiilor în organisme internaţionale;
k) implementarea altor strategii şi programe guvernamentale în condiţiile legislaţiei.
(3) Cheltuielile bugetare nu includ rambursările sumei de principal pentru datoria de stat

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
15
01 2019
704

Mijloace financiare pentru unele autorități publice

Ministerul Finanțelor va aloca, din Fondul de intervenție al Guvernului, circa 165 mii lei Ministerului Afacerilor Interne pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente produse la 23 martie 2018. Totodată, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă îi vor fi alocați aproape 149 mii lei pentru achitarea serviciilor contractate la lichidarea consecințelor deflagrației produse la 6 octombrie 2018 în blocul locativ din mun. Chişinău, bd. Moscova.

În aces sens, MAI propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale și a Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului.
Detalii
27
12 2018
3409

Legea BASS pentru anul 2019

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

Astfel, pentru subprogramul Protecția în caz de incapacitate temporară de muncă se vor acorda 513 365,2 mii lei, pentru subprogramul Protecția socială a unor categorii de cetățeni – 326 529,4 mii lei, pentru Protecția socială a persoanelor cu dizabilități — 2 767 160,6 mii lei, iar pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale se vor cheltui în total 185 923,8 mii lei.
Detalii
25
08 2017
1830

Privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de instruire şi de deplasare

Entitatea „V” SRL a trimis la cursuri de perfecționare în Olanda un veterinar care este angajat prin cumul la ferma de vaci a entității. La ferma respectivă vitele au fost importate anterior din Olanda. Urmează de stabilit dacă cheltuielile pentru instruire şi de deplasare la cursuri în Olanda a angajatului respectiv pot fi deduse în scopuri fiscale?
Detalii
18
07 2017
1038

Acumulările la BASS în semestrul I al anului 2017 au crescut cu 17,4%

În primul semestru al anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8994,1 mil. lei, ce reprezintă 51,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5528,9 mil. lei sau 48,5% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei.
Detalii