Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 10. Cheltuielile bugetare
(1) Cheltuielile bugetare sînt determinate de alocaţiile specificate în legea bugetară anuală.
(2) Cheltuielile includ:
a) fondul de salarii al angajaţilor autorităţilor publice;
b) alte cheltuieli operaţionale ale autorităţilor publice;
c) cheltuielile pentru învăţămînt, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport, protecţia socială, protecţia mediului înconjurător;
d) susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică fundamentală;
e)investirea programelor de stat pentru dezvoltarea ramurilor economiei naţionale aprobate de Guvern;
f) transferuri pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile finanţate de la buget, întreprinderile de stat;
g) investirea în infrastructura publică şi în fondurile fixe care aparţin Guvernului sau societăţii;
h) asigurarea apărării ţării, ordinii publice şi a securităţii naţionale;
i) serviciul datoriei de stat;
j) plata cotizaţiilor în organisme internaţionale;
k) implementarea altor strategii şi programe guvernamentale în condiţiile legislaţiei.
(3) Cheltuielile bugetare nu includ rambursările sumei de principal pentru datoria de stat

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
04
10 2017
363

Se propune modificarea bugetului de stat pentru 2017

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce se referă la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017.

Astfel, se propune majorarea veniturilor cu 541698,3 mii lei — de la suma aprobată de 33225042,4 mii lei, la 33766740,7 mii lei. Se preconizează şi majorarea cheltuielilor – cu 416292,3 mii lei, — de la 37380648,4 mii lei, la 37796940,7 mii lei.
Detalii
25
08 2017
523

Privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de instruire şi de deplasare

Entitatea „V” SRL a trimis la cursuri de perfecționare în Olanda un veterinar care este angajat prin cumul la ferma de vaci a entității. La ferma respectivă vitele au fost importate anterior din Olanda. Urmează de stabilit dacă cheltuielile pentru instruire şi de deplasare la cursuri în Olanda a angajatului respectiv pot fi deduse în scopuri fiscale?
Detalii
18
07 2017
229

Acumulările la BASS în semestrul I al anului 2017 au crescut cu 17,4%

În primul semestru al anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8994,1 mil. lei, ce reprezintă 51,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5528,9 mil. lei sau 48,5% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei.
Detalii