08
07 2014
2342

Se va reţine impozitul pe venit la achiziţionarea de către persoanele juridice a plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?

Conform art. 20 lit.y1 din Codul fiscal, constituie sursă de venit neimpozabilă veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Respectiv, luînd în consideraţie că venitul obţinut de persoana fizică de la comercializarea plantelor medicinale în adresa persoanei juridice nu este specificat ca sursă de venit neimpozabilă, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. o) din Codul fiscal, acest venit va constitui sursă de venit impozabil. Conform art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. Astfel, la achiziţionarea de către persoanele juridice a plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzator, persoanele juridice trebuie să reţină în prealabil ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Mai multe detalii pe site-ul consultantfiscal.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.