26
06 2019
938

Secretarii de stat vor deveni demnitari publici

Funcțiile de secretar general al Guvernului, secretar de stat, șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat vor fi modificate din funcții publice în funcții de demnitate publică, iar funcția de secretar general de stat va fi substituită cu cea de secretar general al ministerului. În acest sens, la 24 iunie curent, Guvernul a aprobat avizul la un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative. Potrivit proiectului, secretarul de stat va fi numit în funcție și demis de către Guvern, la propunerea ministrului, și va fi abilitat cu sarcina de asistență a ministrului în activitatea de conducere a ministerului în procesul de realizare a programului de guvernare. Numărul secretarilor de stat, la fel, este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcție de domeniile de activitate ale ministerului. La rândul său, secretarul general al ministerului este funcționar public de conducere de nivel superior, numit în funcție pe criterii de profesionalism în conformitate cu Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Totodată, secretarul general al Guvernului deține funcție de demnitate publică, iar secretarul general adjunct al Guvernului are statut de funcționar public de conducere de nivel superior. De asemenea, proiectul prevede coeficientul de salarizare 13,94 pentru funcția de secretar general al Guvernului, pentru cea de secretar de stat – 13,37, pentru cea de șef al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat – 7,76, iar pentru cea de șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat – 6,99. În avizul Guvernului se precizează faptul că reglementările actuale privind salarizarea funcționarilor publici se mențin în vigoare în perioada de tranziție. Reamintim că funcția de secretar de stat a fost instituită ca urmare a aprobării modificărilor în Legea cu privire la Guvern, după excluderea funcţiei de viceministru ca funcţie politică în cadrul ministerelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.