03
06 2021
413

Sectorul de creditare nebancară în anul 2020

Pe parcursul anului 2020, în condițiile scăderii substanțiale a valorii PIB-lui la nivel național, ponderea stocului de credite acordate de către sectorul de creditare nebancară (OCN) în PIB a înregistrat o creștere cu 0,22 p.p., atingând valoarea de 5,12% și reprezentând unul din cele mai joase ritmuri de creștere în ultimii 5 ani. Datele privind evoluția sectorului de creditare nebancară în anul precedent se conțin în Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru anul 2020.
 
La situația din 31 decembrie 2020, în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate erau incluse 154 OCN, cu 11 mai puține decât în anul 2019.

 

Cota sectorului de creditare nebancară – unul alternativ celui bancar, în premieră pentru ultimii ani, a înregistrat un trend în descreștere în 2020 cu 1,5%, printre motive fiind comprimarea relativă a creditării nebancare de către entități, concomitent cu implementarea măsurilor de atenuare a efectelor pandemice asupra populației recomandate de autoritatea de supraveghere. De asemenea, această descreștere a fost cauzată de modificări ale cadrului de reglementare, care, în ansamblu, recomandă o creditare mai limitată și prudentă.

 

Potrivit analizelor, circa 21% din toate sursele atrase de sectorul OCN aparțin creditelor primite de la băncile locale sau 12,9% raportate la portofoliul de împrumuturi.

 

În același timp, potrivit datelor vizualizate pe portalul național al instanțelor de judecată, în 2020, se atestă în total circa 400 litigii aferente tematicii creditării persoanelor de către OCN, ceea ce constituie 0,08% din numărul total de credite acordate de întregul sector OCN.

 

Similar domeniului creditării nebancare, infrastructura asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ) a înregistrat în ultimii 3 ani o cotă relativ stabilă de sub 2,0%, fiind, însă, în descreștere în 2020 cu circa 0,2 p.p.

 

La data de 31 decembrie 2020, licențe pentru desfășurarea activității profesioniste dețineau 228 AEÎ (în descreștere cu 10  asociații față de anul 2019), precum și o Asociație Națională Centrală a asociațiilor de economii și împrumut.

Valoarea activelor totale deținute de întreg sectorul de creditare nebancară (AEÎ și OCN) în anul 2020 a constituit 11,713 mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.