12
08 2019
829

Securitatea industrială a obiectelor periculoase, în atenția Consiliului Economic

La 29 noiembrie 2018 a fost adoptată Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative - Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, Codul contravențional și Legea cu privire la asigurări. În mod special a fost modificat art.16* din Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, fiind reglementată în mod expres mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii în caz de avarie la obiectul industrial periculos, a cărei mărime, în dependență de pericol a obiectelor, variază de la 5 mil. lei până la 100 mil. lei. Anterior, mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabilea în baza rezultatelor evaluării riscului la obiectele respective. Reprezentanții mediul de afaceri menționează că legea a fost aprobată fără ca proiectul acesteia să fie supus consultărilor, astfel ei întâmpină un șir de probleme. În acest context, Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a organizat o ședință în care au fost exprimate îngrijorările mediului de business în legătură cu aceste modificări, care în opinia lor, au efecte negative atât asupra activității în domeniul asigurărilor, cât și asupra sectorului real al economiei. Astfel, antreprenorii solicită revenirea temporară la metoda anterioară de stabilire a sumelor asigurării, iar ulterior să fie elaborat un proiect de lege, mai complex, care să elimine toate neconcordanțele. În acest sens ei menționează că nu este clar cum s-a ajuns la sumele actuale, care ar trebui să fie corelate cu măsura riscului. Totodată, oamenii de afaceri menționează și despre imposibilitatea unor asiguratori de a asigura unele categorii de riscuri datorită obligației legale de menținere a propriei solvabilități și stabilități financiare, fiind nevoiți să încheie, după caz, contracte de reasigurare. De asemenea, ei susțin că la stabilirea costurilor trebuie să se ia în calcul și locul amplasării întreprinderilor, precum și să fie elaborată o clasificare a riscurilor. Pe de altă parte, reprezentanții asiguratorilor menționează că, deși la început au întâmpinat un șir de probleme, pe parcurs și-au ajustat activitatea, iar la ora actuală consideră că prevederile legii sunt bune și nu ar trebui modificate. La rândul său, vice-președintele Consiliului de administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Iurie Filip, a atras atenția că revenirea la prevederile vechi nu va soluționa problema din acest domeniu. Avem nevoie de o asemenea lege, problema este în costuri și cine are competențe să le calculeze. CNPF este ultima autoritate care trebuie să fie implicată în stabilirea sumei asigurărilor, pentru că obiectul acestei legi nu este compania de asigurări, dar industria, iar fiecare industrie are organul său de stat care reglementează activitatea în domeniu și cunoaște specificul acestei activități, a menționat Iurie Filip. Revenirea la metoda anterioară de calcul a sumei asigurărilor pentru o perioadă temporară este susținută și de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Ministerul Economiei și Infrastructurii va promova revenirea la situația precedentă, evident temporar și lansarea unor discuții publice cu toți cei interesați pentru amendarea și modificarea legii, astfel încât ea să fie funcțională, a menționat secretarul de stat al MEI, Ionela Costachi. Astfel, după cum a anunțat Președintele Secretariatului Consiliului Economic, Ion Lupan, experții Secretariatului vor elabora un proiect de modificare a legii, în care va fi stabilit expres și perioada pentru care se propune revenirea la varianta anterioară. Documentul va fi remis tuturor părților interesate. ___________ * Articolul 16. Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos (1) Agentul economic care deţine un obiect industrial înregistrat periculos conform anexei nr.1 este obligat să efectueze asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieţii, sănătăţii sau bunurilor altor persoane, precum şi mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative. (2) Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabileşte după cum urmează: a) pentru obiectele industriale periculoase din categoria Ide pericol – în mărime de 100 de milioane de lei; b) pentru obiectele industriale periculoase din categoria a II-a de pericol – în mărime de 50 de milioane de lei; c) pentru obiectele industriale periculoase din categoria a III-a de pericol – în mărime de 20 de milioane de lei; d) pentru obiectele industriale periculoase din categoria a IV-a de pericol – în mărime de 5 milioane de lei. (3) Despăgubirea de asigurare va fi stabilită şi achitată în următoarele limite de răspundere: a) de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită –la avarierea sau distrugerea de bunuri; b) de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită – în caz de vătămări corporale; c) de 1 milion de lei pentru fiecare persoană păgubită – în caz de deces, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident. (4) Dacă întinderea pagubelor cauzate în unul şi acelaşi accident mai multor persoane depăşeşte în cuantum suma asigurată, despăgubirile se acordă în limita stabilită, pentru fiecare persoană păgubită, proporţional raportului dintre suma asigurată şi totalul prejudiciilor. (5) Raporturile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei dintre părţi, condiţiile şi modul de calcul şi achitare a despăgubirii de asigurare se stabilesc prin contract şi în condiţiile de asigurare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.