09
04 2020
638

Securitatea informațională va fi asigurată de un Consiliu coordonator

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali astăzi, 9 aprilie 2020. Potrivit proiectului, funcția de bază a Consiliului este promovarea și coordonarea politicilor de securitate informațională şi cibernetică. Componenţa Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale este divizată în 4 paliere : 1. cibernetic, cu reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenției Guvernare Electronică, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei și Ministerului Finanțelor; 2. operațional, cu reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Afacerilor Interne, Secţiei tehnologii informaţionale din Procuratura Generală, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Apărării, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, precum și președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, consilierul prezidențial în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretarul Consiliului Suprem de Securitate și consilierul prim-ministrului; 3. mediatic, cu reprezentanți ai Consiliului Audiovizualului, Companiei „Teleradio-Moldova”, Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass media, Centrului pentru Jurnalism Independent și Asociației Presei Independente (Campania împotriva informației false și tendențioase Stop Fals); 4. civic-privat, cu reprezentanţi ai Platformei Naționale a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic, Parcului pentru Tehnologia Informației „Moldova IT Park”, Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC, Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, și Asociației Presei Independente (Campania împotriva informației false și tendențioase Stop Fals). Membrii Consiliului urmează să dețină dreptul de acces la informații atribuite la secret de stat, în cazul şedinţelor ce vor viza materiale atribuite la acesta. În cazul necesităţii participării la şedinţele Consiliului a altor specialişti ai instituţiilor publice, reprezentanţilor mediului privat şi ai societăţii civile, acestora le va fi perfectat separat dreptul de acces la informaţiile respective. Deciziile Consiliului vor avea un caracter consultativ pentru toate persoanele juridice de drept public și privat abilitate să promoveze politica dezvoltării societăţii informaţionale. Acțiunile propuse spre realizare vor fi acoperite din contul bugetului instituțiilor în limitele alocațiilor aprobate, precum și din asistența externă. Costurile estimative ale acţiunilor vor fi ajustate pe perioada activităţii Consiliului, ținând cont de volumele alocaţiilor disponibile în bugetul de stat. Autorii proiectului au stabilit că, în scopul asigurării protecţiei datelor din perspectiva elaborării de acte normative, politici şi planificării de acţiuni, inclusiv şi a alocaţiilor financiare, autorităţile vor evalua şi vor decide în mod individual reflectarea datelor care pot fi calificate, după caz, ca informații atribuite la secret de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.