22
05 2018
1634

Selectarea administratorilor întreprinderilor de stat va fi transparentă

Agenția Proprietății Publice ar putea să asigure selectarea prin concurs a candidaturii conducătorului întreprinderii de stat și societății comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu un efectiv de personal mai mare de 100 de unităţi sau o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum 20 mil. lei și să o prezinte Guvernului spre numire în funcție. Un proiect ce are drept scop stabilirea procedurii transparente de selectare a conducătorilor întreprinderilor de stat și societăților comerciale (ÎS), precum și eliminarea incertitudinilor în cadrul normativ existent, elaborat de Centrul de Implementare a Reformelor, este propus spre consultare publică. Încheierea contractelor de management și asigurarea procedurii de încetare înainte de termen a împuternicirilor conducătorilor ÎS se propune a fi puse în sarcina Agenției Proprietății Publice, iar Guvernul să fie investit cu dreptul de desemnarea și eliberarea din funcţie a administratorului, la propunerea Agenției. De asemenea, proiectul prevede că membrii organelor de conducere ale ÎS-societăţi pe acţiuni – consiliul de administraţie, consiliul societăţii, comisia de cenzori, să beneficieze de remunerații pentru munca prestată reieșind din performanța realizată. Implementarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice şi nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător, se menționează în document. De asemenea, în nota proiectului se mai spune că instituţionalizarea mecanismului de asigurare a transparenţei şi control al activităţii entităţilor economice proprietate a statului este unul din obiectivele prevăzute de Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.